Congres 'een toekomst zonder armoede?' Dr. Machteld Huber