Channel - FOO
Faculteit Onderwijs en Opvoeding
2/8/2023 9:57:01 AM

Channel Videos

‘Het zijn de leerlingen die ons uitzicht kunnen bieden.’
De kwaliteit van leraar-leerlinginteractie en adaptief onderwijs. Trefwoorden* Adaptief onderwijs
Prof. dr. Luc Stevens
5/27/2014 2:00:00 AM
View

Afscheid Domeinvoorzitter Marjan Freriks
Afscheid Domeinvoorzitter Marjan Freriks
Marjan Freriks
5/7/2013 1:30:00 PM
View

Afscheidslezing lector Ed van den Berg
Afscheidscollege Ed van den Berg vooraf gegaan door het 2e Amsterdams Symposium Didactiek van de Bètavakken
Ietje Veldman
6/1/2016 2:00:00 PM
View

Afstudeerpracticum Pedagogiek 1/3
Voorbereiding eindscriptie Pedagogiek
Dr Marion E.P. de Ras
10/6/2010 2:00:00 PM
View

Afstudeerpracticum Pedagogiek 3/3
Voorbereiding eindscriptie Pedagogiek
Dr Marion E.P. de Ras
11/17/2010 2:40:00 PM
View

Bruto, netto en de tarra 1/2
Lezing bij afscheid Gert Jan van Setten
Gert Jan van Setten
9/22/2010 1:00:00 PM
View

Bruto, netto en de tarra 2/2
Lezing bij afscheid Gert Jan van Setten
Piet de Rooij
9/22/2010 2:00:00 PM
View

Colleges Onderzoeksvaardigheden - Deel 1
Theorie en achtergrond Een korte reeks colleges waarin de basis van 'het doen van (praktijk)onderzoek' centraal staat. Theoretische onderbouwing en verantwoording.
Lies Timmering
2/15/2011 3:45:00 PM
View

Colleges Onderzoeksvaardigheden - Deel 2
Theorie en achtergrond Een korte reeks colleges waarin de basis van 'het doen van (praktijk)onderzoek' centraal staat. Theoretische onderbouwing en verantwoording.
Lies Timmering
2/15/2011 6:00:00 PM
View

De leeromgeving in het huidige onderwijs 2/3
Anno 2010 is er aanzienlijk meer variatie in de wijze waarop er op scholen geleerd en onderwezen wordt dan vijftig jaar eerder. Naast klassikale kennisoverdracht, hebben zelfstandig leren en samenwerkend leren hun intrede gedaan. In klaslokalen worden levensechte werksituaties nagebootst. ICT wordt ingezet ter ondersteuning van al deze vernieuwingen. Hoe hangen de veranderingen die de klas en de school als leeromgeving de afgelopen jaren hebben doorgemaakt samen met ontwikkelingen in de samenleving en met veranderende theorieën over leren? En wat betekenen ze voor de rol van de docent?
Dr. Lydia Krabbendam
11/5/2010 12:30:00 PM
View

De leeromgeving in het huidige onderwijs 3/3
in taal van het college Anno 2010 is er aanzienlijk meer variatie in de wijze waarop er op scholen geleerd en onderwezen wordt dan vijftig jaar eerder. Naast klassikale kennisoverdracht, hebben zelfstandig leren en samenwerkend leren hun intrede gedaan. In klaslokalen worden levensechte werksituaties nagebootst. ICT wordt ingezet ter ondersteuning van al deze vernieuwingen. Hoe hangen de veranderingen die de klas en de school als leeromgeving de afgelopen jaren hebben doorgemaakt samen met ontwikkelingen in de samenleving en met veranderende theorieën over leren? En wat betekenen ze voor de rol van de docent?
prof. dr. Jos Beishuizenn
12/3/2010 12:37:00 PM
View

Debat ‘Toetsen en studiesucces’
Henk Schmidt
10/15/2013 10:00:00 AM
View

Debat ‘Toetsen en studiesucces’
Desirée Joosten - ten Brinke
10/16/2013 2:00:00 PM
View

Debat ‘Toetsen en studiesucces’ Score site
Default Presenter
10/15/2013 2:00:00 PM
View

Debat 'Meesterschap, Politiek en werkveld in dialoog'
Op maandag 1 november ging de politiek in discussie met het werkveld tijdens een debat over Meesterschap. De organisatie van het debat is in handen van de educatieve faculteiten van Hogeschool Utrecht, Hogeschool INHolland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Windesheim. De toekomst van het onderwijs Meesterschap, partnerschap, heterogeniteit en kennisdeling zijn de essentiële elementen in het debat over de toekomst van het onderwijs. Op basis van deze 4 bouwstenen gaan de 5 educatieve faculteiten onder de noemer Bouwstenen in opleiden in discussie over de ontwikkeling van de lerarenopleiding en het onderwijs. De aftrap vindt plaats op 1 november, met de bouwsteen Meesterschap. De leraar doet er toe! Het huidige onderwijs vraagt om hoog opgeleide, excellente professionals die zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch toponderwijs kunnen verzorgen. Dit betekent een stevige intake bij het begin van de studie, hoge verwachtingen van studenten en een permanente professionalisering van leraren en opleiders. In het onderwijs kun je je als leraar ontwikkelen, en carrière maken als vakman of vakvrouw. Persoonlijke ontwikkeling en beroepsontwikkeling gaan hand in hand. Door hoge eisen aan studenten te stellen wordt het leraarschap (opnieuw) een gewaardeerd beroep. De leraar doet er toe! Studenten, docenten en management - van basisschool tot hbo - gaan hierover in debat met woordvoerders uit de Tweede Kamer onder leiding van drs. Victor Deconinck. Aan het debat zullen o.a. deelnemen: Anne-Wil Lucas (VVD) Jesse Klaver (GroenLinks) Tanja Jadnanansing (PvdA) Jasper van Dijk (SP) Boris van der Ham (D66)
Diverse sprekers:
11/1/2010 7:00:00 PM
View

Diversiteit in de Grote Stad 2 2/4
Jurjen Tak
9/5/2011 11:30:00 AM
View

Fashion Hotel - Perspectieven op schoolontwikkeling 1
De leraar en schoolontwikkeling in maatschappelijke context
Marc Vermeulen
3/12/2010 12:00:00 PM
View

Handleiding Smartboard
Korte presentatie in het gebruik van het Smartboard
Leon van Gorkum
12/28/2010 1:27:00 PM
View

Hoorcollege master Professioneel Meesterschap
Prof.dr. Monique Volman De pedagogische opdracht van het onderwijs. De afgelopen decennia is de maatschappij en ook het onderwijs - steeds meer gericht geweest op de ontplooiing van het individu. Sociale cohesie is minder vanzelfsprekend geworden. Hoe kunnen kinderen - juist vanuit hun persoonlijke ontwikkeling - voorbereid worden op een positie in de samenleving? Welke alternatieve doelen zijn er te formuleren voor het onderwijs? Wat zijn de consequenties daarvan voor de inrichting van het onderwijs?
Prof Dr. Monique Volman
11/2/2012 9:00:00 AM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 1/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/1/2011 12:00:00 PM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 2/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/8/2011 12:00:00 PM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 3/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/15/2011 12:00:00 PM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 4/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/22/2011 12:00:00 PM
View

ISCAR symposium Keynotes
Practical implications from CHAT In drie keynotes bespreken we (in het Engels) de praktijk van de cultuurhistorische activiteitstheorie (CHAT). Alles in het kader van het Duits-Nederandse ISCAR symposium.
Bea Pompert
2/21/2013 1:00:00 PM
View

Jeugdrecht 1/7
Voor pedagogen is het van belang dat zij kennis van zaken hebben rond de rechten van jongeren bv. Tijdens echtscheidingsprocedures en dergelijke.
Wim van Dijk
2/11/2011 2:15:00 PM
View

Jeugdrecht 3/7
Voor pedagogen is het van belang dat zij kennis van zaken hebben rond de rechten van jongeren bv. Tijdens echtscheidingsprocedures en dergelijke.
Wim van Dijk
3/18/2011 2:15:00 PM
View

Kan het verschil in leerlingenprestaties verklaard worden door het werk van de leraren?
Gaat een hoger niveau van pedagogisch didactisch handelen gepaard met meer betrokkenheid en hogere prestaties van leerlingen? En hoe ontwikkelen leraren die pedagogisch-didactische vaardigheden? Uit onderzoek onder meer dan 2000 leraren basisonderwijs in verschillende Europese landen wordt zichtbaar welke vaardigheden voor leraren gemakkelijker en moeilijker zijn en hoe landen daarin verschillen. Op dit moment wordt het onderzoek verbreed naar leraren in het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn honderden lessen van leraren in het voortgezet onderwijs geobserveerd. Wim van de Grift vertaalt de uitkomsten naar de wijze waarop het aanleren van pedagogisch-didactische vaardigheden opgebouwd moet worden van basisvaardigheden naar vaardigheden die meer raffinement en didactische complexiteit met zich meebrengen. ?Studenten moeten toch minimaal de 3e fase van Van de Grift beheersen, voor ze kunnen afstuderen ??
Wim van de Grift
4/21/2011 2:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 3/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/11/2011 1:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 5/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/25/2011 1:00:00 PM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 1/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
11/19/2010 9:00:00 AM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 4/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
12/17/2010 9:00:00 AM
View

Krachtvoer - Effecten van begeleid hardop lezen
Effecten van begeleid hardop lezen op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en leesplezier krachtvoer, kenniscentrum, seminarreeks,lezen
Ron Oostdam
11/25/2010 3:00:00 PM
View

Krachtvoer: Leerorientaties van lerarenopleiders, leraren en leerlingen
Manon Ruijters is in 2006 gepromoveerd op het leren in organisaties. In haar proefschrift gaat ze in op verschillen in leeroriëntaties die kunnen bestaan tussen (groepen) lerenden. Die verschillende leeroriëntaties hebben consequenties voor de leerlandschappen die gecreëerd kunnenworden binnen scholen en organisaties. Tijdens het seminar krijgt u de ruimte om de concepten leeroriëntaties en leerlandschappen toe te passen op uw eigen context: het leren van leerlingen, het leren van (aanstaande leraren) of het leren van lerarenopleiders.
Manon Ruijters
3/24/2009 2:00:00 PM
View

Leertheorieën en perspectieven op onderwijs
Domein Onderwijs en Opvoeding: NIME opleiding Educatief Meesterschap Amsterdam Titel van het college: Leertheorieën en perspectieven op onderwijs Ondertitel: Hoe leertheorieën het perspectief op belangrijke onderwijskundige vragen beïnvloeden. Trefwoorden Behaviorisme, cognitieve psychologie, constructivisme, sociaal-culturele theorie. Inhoud van het college: Met vier verschillende perspectieven worden belangrijke onderwijskundige vraagstukken geanalyseerd: • het nieuwe leren • motivatieproblematiek • rangordening van scholen en leerlingprestaties • scaffolding
Prof Dr. Monique Volman
12/4/2009 12:15:00 PM
View

Lezen kun je leren
Effectieve interventies voor zwakke lezers Het symposium is ter afsluiting van het Onderwijs-Bewijsproject Bouw! voor problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen gaat over interventies voor leerlingen die moeite hebben met technisch lezen. In het symposium staan drie wetenschappelijk onderzochte methodieken centraal: 1. Bouw! 2. Begeleid Hardop Lezen 3. RADslag De onderzoekers presenteren van elk van de programma's hun onderzoeksresultaten. Trefwoorden* leesonderwijs, onderzoeksresultaten, interventies
Default Presenter
9/26/2012 11:30:00 PM
View

Loopbaanleren in het HBO - 2/2
Frans Meijers
11/4/2008 11:00:00 AM
View

Onderwijs Onderzoek 1/4
Voorbereiding op de Onderzoekslijn van de Eerstegraads Masteropleidingen. Soort opname
Dr Wilfried Admiraal
3/17/2011 1:30:00 PM
View

Onderwijs Onderzoek 3/4
Voorbereiding op de Onderzoekslijn van de Eerstegraads Masteropleidingen. Soort opname
Dr Wilfried Admiraal
4/21/2011 12:30:00 PM
View

Onderwijs Onderzoek 4/4
Voorbereiding op de Onderzoekslijn van de Eerstegraads Masteropleidingen. Soort opname
Dr Wilfried Admiraal
5/12/2011 12:30:00 PM
View

Onderzoek Leerlingparticipatie op VMBO - 2/2
Onderzoek: Leerlingparticipatie op vmbo scholen. Gastdocent geeft inleiding en introductie tot onderzoek, hij laat een presentatie zien van verschillende projecten binnen Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling en specifiek over het onderzoek die de studenten gaan uitvoeren. Presentator(en) Patrick Snoek en
Patrick Snoek
4/14/2009 8:10:00 AM
View

Pedagogische kwaliteit - NCKO monitor 1/2
Pedagogische en structurele kwaliteit meten. Bij module 'Kwaliteit en Beleid' van de minor kinderopvang zijn dit de twee lessen van Mirjam Gevers waarin zij de NCKO kwaliteitsmonitor uitgebreid bespreekt.
Mirjam Gevers Deynoot
9/30/2010 4:25:00 PM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 1/4 Maatschappelijke context
De leraar en schoolontwikkeling in maatschappelijke context Eric Verbiest : Leren van teams Ondertitel Collegereeks van Professioneel Meesterschap Amsterdam Trefwoorden onderwijs, innovatie, onderzoekende docent
Eric Verbiest
2/12/2010 12:00:00 PM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 3/4 Ontwerponderzoek
Ontwerponderzoek
Prof Gert Rijlaarsdam
4/9/2010 11:00:00 AM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 2/4
3 Opleiden in de school met W & T
Frank Sengers
3/16/2010 12:00:00 PM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 4/4
Wat voor effect heeft onze nascholing
Thomas van Eijck
3/16/2010 12:00:00 PM
View

School en zingeving
Welke verantwoordelijkheid heeft de school om jongeren zingevingsvragen te leren herkennen? En welke mogelijkheden zijn er om ze ter sprake te brengen?
prof dr Wiel Veugelers
12/3/2010 9:00:00 AM
View

Segregatie op Nederlandse scholen
onderzoeksjournalist en auteur van het boek “Witte zwanen, zwarte zwanen”, deed de afgelopen tien jaar veel onderzoek over segregatie op Nederlandse scholen en daarover schreef voor NRC Handelsblad en Vrij Nederland, In 2001 deed ze onderzoek voor het tv-programma Andere Tijden op een vmbo-school in de Amsterdamse Bijlmer. In haar boek, Witte zwanen, zwarte zwanen beschrijft zij de scheiding tussen witte middenklasse scholen en zwarte achterstandsscholen.
Anja Vink
1/19/2011 3:00:00 PM
View

Show and Tell 8 april 2014 Extranet
Martine
4/8/2014 2:00:00 PM
View

Show and Tell 8 april 2014 Surf academy
Peter Dekker
4/8/2014 2:00:00 PM
View

Verlicht Leren
Twee presentaties waarmee de studiemiddag Levenlang Leren wordt gestart. Doel van deze studiemiddag is orienteren op en informeren over de didactische mogelijkheden van tijd- en plaatsonafhankelijk leren.
Bas Bakker
6/21/2011 1:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry