Channel - FT
Faculteit Techniek
1/24/2023 12:14:34 PM

Channel Videos

2e Symposium online begeleiding in het onderwijs: keynote - Alexander Waringa
Gerard van Haarlem
11/2/2016 1:30:00 PM
View

2e Symposium online begeleiding in het onderwijs: keynote - Onno Hansen-Staszyński
Gerard van Haarlem
11/2/2016 1:30:00 PM
View

Aart Oxenaar - one lectures
Aart Oxenaar
5/27/2015 1:22:14 PM
View

Aerodynamica 1/7
Hoorcollege Aerodynamica
Victor Laban
9/2/2011 8:10:00 AM
View

Aerodynamica 4/7 deel 2/2
Hoorcollege Aerodynamica
Victor Laban
9/23/2011 9:30:00 AM
View

Arnoud Gelauff - one lectures
Arnoud Gelauff
Mediasite Presenter
5/28/2015 7:37:10 AM
View

Bedrijf Zoekt Student
Bim
Default Presenter
6/14/2012 2:15:00 PM
View

BtB - dt CPO 1.2 College 4: Exploitatie en toekomstvisie
Kitty van Zeggeren
11/30/2009 2:40:00 PM
View

BtB - dt CPO 1.2 college 1: Beheer, toekomst en woningmarkt
* Beheer en Toekomstvisie woningen * Verkenning van de woningmarkt * Tevens uitleg van de projectopdracht
Kitty van Zeggeren
11/9/2009 2:40:00 PM
View

BtB - dt - PRV1.3 4 - Toegankelijkheid voor iedereen
PO1.3, PRV1.3, CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, projectontwikkeling, Homeruskwartier, Almere, technisch beheer, VvE, toegankelijkheid, financiering, hypotheekvormen, Roombeek. Toegankelijkheid voor iedereen
D. Vonk
3/1/2010 2:40:00 PM
View

BtB - dt Bouwtechniek 1.3 5
Vervorming, materialen, details, voorbeelden
M.R. Adhin
3/15/2010 12:40:00 AM
View

BtB - Vastgoed Management - 5 van 7 - Sociaal-juridisch beheer
Inleiding op vastgoedmanagement, beheer en onderhoud van woningen en bedrijfsruimte gerelateerd aan het onderwijsproject vastgoedmanagement.
Ad van Heeswijk
2/27/2008 8:15:00 AM
View

Constructief ontwerpen 1 1/7
Course 130
Luci van der Vecht
1/23/2012 8:20:00 AM
View

Course 220 - Transformatietechnologie
Hans Philips
11/18/2011 9:45:00 AM
View

Course 220 - Vastgoed
Germaine Zielstra-Olivier
11/15/2011 9:45:00 AM
View

Course 220 - Verkeerskunde
Kaspar Koolstra
11/16/2011 8:00:00 AM
View

Course 220 - Waardecreatie
Willem Verbaan
11/11/2011 9:45:00 AM
View

Dag- en weekstart
Dag- en weekstart zijn een essentieel onderdeel van Continu Verbeteren en de PDCA-cyclus. Antwoord op de vragen: Waarom? Wat? Hoe?
Dimphy Beaujean
12/14/2020 2:00:00 PM
View

Data op het snijvlak van onderzoek en onderwijs
We hebben bij UT nu twee jaar ervaring met de inzet van studentenprojecten bij het bestuderen en visualiseren van datasets. We geven een aantal state of the art voorbeelden uit de minor Big Data. Daarna bespreken we actuele UT projecten en mogelijkheden voor een match met onderwijs in sept 2017. Ook komt data management aan de orde: eigenaarschap, privacy, opslaan van data, registreren van data etc. Dit alles hands-on en meteen uitvoerbaar op de onderzoeken van UT.
Nanda Piersma
5/2/2017 10:00:00 AM
View

De toekomstbestendige stad [ZONDER SLIDES]
De lezing van Thomas Rau is een activiteit van HvA United, het netwerk van gepensioneerde HvA medewerkers samen met het Onderzoeksprogramma Urban Technology, Faculteit Techniek. Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffen schaarste.
Thomas Rau
11/16/2016 3:30:00 PM
View

DT - MML1.2 - Material Management 5/7
Material Management
J. Kalkoven
12/10/2010 9:25:00 AM
View

DT - MML1.2 - Material Management 7/7
Material Management
J. Kalkoven
1/7/2011 9:25:00 AM
View

DT - Orientatie Huisvestingsmogelijkheden
Schetsen
Hugo van Tienhoven
9/20/2010 10:00:00 AM
View

DT - PCBT 1.1 1/7
M.R. Adhin
9/1/2010 11:45:00 AM
View

DT - PCBT 1.2 4/7
Bouwkunde
M.R. Adhin
12/2/2010 12:45:00 PM
View

DT - PCIT 1.1 2/7
Verwarmingsketels,Koelinstallaties,Pompen
Peter Wijntjes
9/6/2010 6:40:00 PM
View

DT - PWOV 1.1
Rienk Stuive
9/9/2010 6:30:00 AM
View

DT BtB - Orientatie Huisvestingsmogelijkheden
Fromuleren van huisvestingsadvies
Erik Paardekooper
9/27/2010 10:00:00 AM
View

Economie 4 3/6
A.J.C. van Loon
2/22/2012 9:10:00 AM
View

Economie 4 6/6
A.J.C. van Loon
2/14/2012 9:10:00 AM
View

Hans van Heeswijk - one lectures
Hans van Heeswijk one lectures
Mediasite Presenter
5/28/2015 8:15:13 AM
View

HCBT 4.2
Installatietechniek
Peter Wijntjes
12/16/2010 2:40:00 PM
View

HCBT 4.2
Installatietechniek
Peter Wijntjes
11/11/2010 2:40:00 PM
View

HCVR 4.2 3/7
Publiekrecht,
Malthy Chandrikasingh
11/26/2010 1:50:00 PM
View

INK1.4 4/6
Doelstellingen voor inkoop afleiden uit een strategisch plan, Meetbare doelstellingen formuleren voor het operationele inkoopproces, Een make-or-buy analyse opstellen en onderbouwen, Criteria opstellen om prioriteiten te stellen in het inkooppakket , Inkoopmarktanalyse uitvoeren t.b.v. leveranciersmanagement, Criteria opstellen t.b.v. van de selectie en de beoordeling van leveranciers, Functionele eisen vertalen naar inkoopspecificaties, Informatiebehoefte aangeven t.b.v. de besturing en beheersing van het inkoopproces, Voorstellen doen om het inkoopproces effiënter te laten verlopen, Kosten en baten van de inkoopprocessen in kaart brengen.
S. Hoogervorst
5/18/2011 6:30:00 AM
View

Livestream!! Constructief ontwerpen 1 7/7
Luci van der Vecht
3/12/2012 8:20:00 AM
View

LOG - ILO 1.1 COLL.1
Een hoorcollege voor eerstejaars studenten.
Walther Ploos van Amstel, Domein Techniek; opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde
8/31/2010 1:40:00 PM
View

Opening Robotic Lab
Speeches en Openingshandeling van het Robotic Lab
Marta Malé-Alemany
3/15/2018 3:00:00 PM
View

PCBM 1.4 1/7 Bouwmanagement -organisatie en regelgeving
Het bouwen is een complex proces, waarbij vele partijen betrokken zijn . De bouworganisatievormen, de contractvormen en de regelgevingen, zoals ARW, UAV, DNR, ARBO, V&G-plan, STABU, EPN vormen hier de basis van. Bouwbegeleiding kent de managementfacetten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en human resource , deze worden behandeld. Prijsvorming in alle fases van het gebouwde wordt hier behandeld, zoals elementenbegroting, bouwdeelbegroting, detailbegroting als werkbegroting.
Sirk Guldener
4/13/2011 8:25:00 AM
View

PCIT 1.3 4/7
Theo Broeke
3/4/2011 8:00:00 AM
View

Project 1 7/7
Ondertitel 1111PRJ1HC Trefwoorden 1e studiejaar BtB
E.A. de Graaf
10/10/2011 12:20:00 PM
View

Publiekrecht 2 1/7
Sarita Sankatsing-Marapin
11/7/2011 10:50:00 AM
View

Publiekrecht 2 3/7
Publiekrecht 2
Sarita Sankatsing-Marapin
11/21/2011 10:50:00 AM
View

Publiekrecht 2 5/7
Sarita Sankatsing-Marapin
12/5/2011 10:50:00 AM
View

Ronde Tafel Discussie Composiet 2013
Is Nederland klaar voor composieten vliegtuigen ? Met een panel van deskundigen en publiek is gediscussieerd over de vraag of de Nederlandse industrie klaar is om moderne composieten vliegtuigen te inspecteren en te repareren. De Ronde Tafel discussie is georganiseerd door honours studenten van het Onderzoeksprogramma Aviation. Trefwoorden: Aviation, vliegtuig, composiet, onderhoud, MRO (Maintenance Repair Overhaul), NDT (Non Destructive Testing), SHM (Structural Health Management), Ultrasone Verficatie, Reparatie
Maurice Pelt
1/17/2013 11:00:00 AM
View

Studiebijeenkomst klimaatbestendige stad
Welke methoden en instrumenten kunnen daarbij helpen? Trefwoorden* klimaatbestendige stad
Geert Jan Verkade
11/28/2012 8:15:00 AM
View

Symposium Online begeleiding in het onderwijs
Gerard van Haarlem
11/2/2016 1:30:00 PM
View

TET1.4 3/6
Tijdens dit studieonderdeel staan de begrippen navigatie en traceerbaarheid centraal in logistieke toepassingen. Goederen en personen worden geïdentificeerd, geautoriseerd en geaccrediteerd en meestal ook vervoerd binnen en tussen organisaties. Deze organisaties willen deze goederen en personen het liefst continu volgen o.a. om de logistieke processen binnen een zo klein mogelijk tijdvenster (JIT) te optimaliseren.
J. Bosveld
4/27/2011 12:35:00 PM
View

TET1.4 6/6
Tijdens dit studieonderdeel staan de begrippen navigatie en traceerbaarheid centraal in logistieke toepassingen. Goederen en personen worden geïdentificeerd, geautoriseerd en geaccrediteerd en meestal ook vervoerd binnen en tussen organisaties. Deze organisaties willen deze goederen en personen het liefst continu volgen o.a. om de logistieke processen binnen een zo klein mogelijk tijdvenster (JIT) te optimaliseren.
J. Bosveld
5/25/2011 12:35:00 PM
View

Wim de Wagt - one lectures
Wim de Wagt - one lectures
Mediasite Presenter
5/28/2015 7:54:07 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry