PCBM 1.4 1/7 Bouwmanagement -organisatie en regelgeving
Het bouwen is een complex proces, waarbij vele partijen betrokken zijn . De bouworganisatievormen, de contractvormen en de regelgevingen, zoals ARW, UAV, DNR, ARBO, V&G-plan, STABU, EPN vormen hier de basis van. Bouwbegeleiding kent de managementfacetten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en human resource , deze worden behandeld. Prijsvorming in alle fases van het gebouwde wordt hier behandeld, zoals elementenbegroting, bouwdeelbegroting, detailbegroting als werkbegroting.
Sirk Guldener
4/13/2011 8:25:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry