DMCI - Amsterdam Economic Board en de Topsectoren Brown Bag 2/2
Amsterdam Economic Board: Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen voor versterking van de economie door met elkaar de Amsterdam Economic Board (Board) voor de metropoolregio Amsterdam op te richten. De Board bepaalt de strategie voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Te beginnen met een gezamenlijke Kennis & Innovatieagenda. Aan de hand van deze agenda wordt de gezamenlijke strategie bepaald voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Dit moet ondernemerschap en innovatie in de sterke clusters van de metropoolregio stimuleren. Om aan de ambitie verder vorm te geven zijn zeven clusters benoemd voor de Amsterdamse Metropooleconomie. Met duurzaamheid, de belangrijke motor van innovatie, als overkoepelende thema voor alle clusters. Een van de zeven clusters is de Creatieve industrie. De Creatieve industrie en de metropoolregio Amsterdam versterken elkaar in hoge mate. Het cluster heeft de mondiale stad nodig, maar heeft ook het vermogen die te vertalen in creativiteit en innovatie. Hiervan profiteren alle clusters in de regio en in Nederland. De Creatieve industrie in de metropoolregio Amsterdam heeft een toegevoegde waarde van 3,4 miljard euro en bijna 100.000 arbeidsplaatsen. Topsectoren De overheid heeft negen Topsectoren aangewezen met als doel een goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te bevorderen. Deze Topsectoren hebben elk een topteam gevormd die samen met bedrijven en wetenschappers een agenda hebben opgesteld. Op deze adviezen heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een reactie gegeven. De topteams werken de agenda’s nu uit in concrete actiepunten. Belangrijk onderdeel van de agenda wordt het innovatiecontract. Dit contract is bedoeld om inhoudelijke en financiële afspraken tussen bedrijven, wetenschappers en de overheid vast te leggen. Op die manier zorgt de sector ervoor dat de actiepunten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Geleyn zal ingaan op de keuzes voor ons domein.
Geleyn Meijer
12/16/2011 3:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry