Professionaliteit van leraren en pedagogen
In de discussies over de kwaliteit van leraren gaat het vaak om minimumniveau. Daarbij staan meestal vakkennis en pedagogisch didactische vaardigheden centraal. Hoe zit het echter met meer algemene professionele kwaliteiten van leraren? Mogen/moeten we leraren als professionals beschouwen? En zo ja, wat betekent dat dan voor de kwaliteit van leraren en het curriculum van de lerarenopleidingen?
Marco Snoek
3/21/2011 3:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry