I - Symposium E-Discovery - 4 - E-Discovery en privacy: the balancing act
Bij E-discovery bestaat vaak spanning tussen de belangen van de onderneming en de belangen van de werknemer. De onderneming heeft er belang bij snel en grondig onderzoek te doen en bewijs te vergaren. De werknemer wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn e-mail en bestanden, die vaak voor een deel niets met het onderwerp van onderzoek te maken hebben en soms uiterst persoonlijke informatie bevatten. De Wet bescherming persoonsgegevens en soortgelijke buitenlandse wetgeving bieden wettelijke kaders om deze belangen op elkaar af te stemmen. In de presentatie verkennen Lokke Moerel en Richard van Staden ten Brink deze wetgeving en geven zij handreikingen hoe bij E-discovery aan deze wetgeving kan worden voldaan. Daarnaast gaan zij in op de positie van privacytoezichthouders in binnen- en buitenland ten aanzien van E-discovery.
R. van Staden ten Brink, De Brauw, Blackstone, Westbroek
4/14/2010 9:45:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry