DMCI - Digitale sporen van datalekken Brown Bag 1/2
“Digitale sporen van datalekken” Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met ongewenst dataverlies. Soms is er sprake van een hacker die informatie steelt, maar veel vaker is er sprake van het lekken van informatie door onzorvuldigheid of door opzettelijk handelen van eigen medewerkers. In alle gevallen is het van het grootste belang dat vastgesteld wordt wat de omvang van de gelekte gegevens is, wie er bij betrokken zijn en waar ongeauthoriseerde kopieën van de gelekte informatie zich bevinden. Met behulp van E-Discovery technieken kunnen de betreffende IT systemen van een bedrijf in kaart gebracht worden en kan onderzoek gedaan worden naar mogelijke sporen op basis waarvan de lekkage gereconstrueerd kan worden. In de presentatie worden een aantal van deze technieken aan de hand van een praktijkvoorbeeld behandeld. Tags: E-discovery
dr. ir. Hans Henseler
12/16/2011 2:30:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry