DMR - Kunst in het hart van de samenleving: Openbare Les Lector
Het lectoraat verbindt drie actuele ontwikkelingen: de ‘culturalisering’ van het burgerschap- en integratiedebat, de ‘sociologisering’ van de cultuursector en de toenemende intersectorale samenwerking tussen de cultuur-, stedelijke vernieuwing- en welzijnssector. Centrale thema’s in deze ontwikkelingen zijn burgerschap, diversiteit en cohesie en het vormgeven van ‘zachte’ burgerschaps - competenties, zoals erkenning van verschil, respect en reflexiviteit. Het vermoedenis dat door kunst in het hart van de samenleving te plaatsen, bijvoorbeeld via culturele interventies, deze competenties worden versterkt. De vraag is hoe. Het lectoraat organiseert haar onderzoek daarom rond de vraag hoe culturele interventies een positieve impuls kunnen geven aan maatschappelijke vraagstukken en ‘zachte’ burgerschapscompetenties.
S.J. Trienekens
1/28/2009 3:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry