AKMI Brandende Kwesties 10: Voor elkaar zorgen... Wat is daar nu erg aan?
Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dit keer door Rick Kwekkeboom, lector Community Care. Voor elkaar zorgen... Wat is daar nu erg aan? - mythen en feiten rond de 'participatiesamenleving' In de plannen van de overheid en het aanbod van zorginstellingen wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van informele zorg: hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of buurtgenoten. Dit leidt tot de maatschappelijke discussie over het verdringen van professionele zorg, verschraling van het zorgaanbod en een niet te verantwoorden beroep op burgers. Rick Kwekkeboom, Lector Community Care laat in haar inleiding aan de hand van cijfers en verhalen van mantelzorgers en vrijwilligers zien dat zorgen voor een ander niet alleen voor velen vanzelfsprekend is, maar ook vaak door zowel zorggevers als ontvangers de zorg als een rijkdom wordt ervaren. Negatieve toonzetting over de ‘participatiemaatschappij’ doet geen recht aan de zorgzaamheid van de samenleving én gaat voorbij aan de taak van professionals beter met de informele zorgverleners samen te werken.
Rick Kwekkeboom
6/6/2017 3:50:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry