I - Symposium E-Discovery - 3 - Juridische aspecten van de interne onderzoekspraktijk
Aan de orde komen onder meer plaatsbepaling van intern onderzoek binnen het sanctierecht, alsmede de inrichting, uitvoering en rapportage van intern onderzoek. Daarnaast worden internationale aspecten besproken, waaronder samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. Ook zal aandacht worden besteed aan SEC en FSA-beleid ten aanzien van interne onderzoeken, verdragsrechtelijke informatie-uitwisseling, extra-territoriale sanctieregimes, (EU-)tegenmaatregelen en veel voorkomende onderzoeksonderwerpen zoals marktmisbruik, compliance failures en integriteitstoezicht. Tevens zal stil worden gestaan bij gebruikelijke “rand”regelgeving, waaronder incident-reporting en advocatuurlijk privilege.
M. Somsen, De Brauw, Blackstone, Westbroek
4/14/2010 9:15:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry