DMCI - Domain-Specific Languages for Game Production
Game productie is een multidisciplinair veld dat gebrek heeft aan software-ontwikkelingmethoden voor vroegtijdige kwaliteitsgarantie. Domein-specifieke talen (DSLs) kunnen helpen om de software kwaliteit vroegtijdig in het game ontwikkelingsproces te garanderen, omdat ze beter aansluiten op de verbeelding van domeinexperts en expressiever zijn dan talen voor algemene doeleinden. Hoewel DSLs succesvol zijn toegepast in verschillende applicatiedomeinen, is over hun toepassing op computergameontwikkeling nog nauwelijks gepubliceerd. Daarnaast ontbreekt het aan validatie van theoretische resultaten in de praktijk. Ondertitel College: Brown Bag Lunch 10 mei 2012 Tags: DSL,domeinspecifieke talen,
Riemer van Rozen
5/10/2012 11:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry