Krachtvoer - Overpeinzingen van een lerarenopleider
Drie vragen vormen de leidraad van de presentatie, die geillustreerd wordt met praktijkvoorbeelden en die de aanwezigen uitnodigt het met spreker en met elkaar over alles wat naar voren wordt gebracht (on)eens te zijn: - Moet de belangrijkste functie van het onderwijs het ontwikkelen van het denken (denkstrategie├źn) van de leerlingen zijn? - Wat zijn specifieke kenmerken van natuurwetenschappelijk denken en op welke manieren kan dit denken worden gestimuleerd en ontwikkeld? - Hoe kan de lerarenopleiding zorgen dat studenten een repertoire opbouwen dat gericht is op het ontwikkelen van denken? Als lid van de kenniskring van het lectoraat vmbo voer ik een onderzoek uit dat zich richt op de visieontwikkeling van beginnende docenten natuur- en scheikunde. Het gaat om de visie op science-leren en de relatie met het pedagogisch-didactisch repertoire en de praktijk. Tijdens het onderzoek en de gedachtewisseling in de kenniskring passeren een aantal fundamentele vragen de revue. De lezing heeft als een van de doelen de aanwezigen te enthousiasmeren en de vragen voor collega-lerarenopleiders mogelijk de start te laten zijn voor een gedachtewisseling over uitgangspunten en vormgeving van het curriculum van hun eigen opleiding.. Trefwoorden bustraan kenniscentrum seminar krachtvoer
Willem Bustraan
5/23/2011 2:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry