Channel - FMR
Faculteit Maatschappij en Recht
11/7/2023 9:41:21 AM

Channel Videos

AKMI Brandende Kwesties 1: Teaser
Fragment uit lezing 'Groeiende Segregratie in de Stad'
Default Presenter
10/3/2016 3:18:03 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 3: Teaser
het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens deze derde editie van de reeks ‘Brandende Kwesties’ zal Maayke Jansen dieper ingaan op vleesconsumptie en duurzaamheid. Vleesconsumptie en duurzaamheid Het produceren van vlees heeft een grote negatieve impact op ons milieu. Aangezien wij elke dag opnieuw kiezen of wij wel of geen vlees gaan eten, zouden we gemakkelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Aan die keuze kleven echter allerlei haken en ogen. Het lectoraat Psychologie voor een duurzame stad (in oprichting) ging op onderzoek uit, samen met Urgenda en de inzet van toegewijde studenten, en ontdekte allerlei complexen motieven die aan deze keuze ten grondslag liggen.
Maayke Jansen
11/1/2016 4:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 3: Waarom ik (geen) vlees eet
het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens deze derde editie van de reeks ‘Brandende Kwesties’ zal Maayke Jansen dieper ingaan op vleesconsumptie en duurzaamheid. Vleesconsumptie en duurzaamheid Het produceren van vlees heeft een grote negatieve impact op ons milieu. Aangezien wij elke dag opnieuw kiezen of wij wel of geen vlees gaan eten, zouden we gemakkelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Aan die keuze kleven echter allerlei haken en ogen. Het lectoraat Psychologie voor een duurzame stad (in oprichting) ging op onderzoek uit, samen met Urgenda en de inzet van toegewijde studenten, en ontdekte allerlei complexen motieven die aan deze keuze ten grondslag liggen.
Maayke Jansen
11/1/2016 4:50:00 PM
View

Beslisbomen grafisch weergeven
ICT, AI & Legal tech: basiscursus docenten
Rachel Rietveld
2/14/2023 2:00:00 PM
View

DMR - Kunst in het hart van de samenleving: Openbare Les Lector
Het lectoraat verbindt drie actuele ontwikkelingen: de ‘culturalisering’ van het burgerschap- en integratiedebat, de ‘sociologisering’ van de cultuursector en de toenemende intersectorale samenwerking tussen de cultuur-, stedelijke vernieuwing- en welzijnssector. Centrale thema’s in deze ontwikkelingen zijn burgerschap, diversiteit en cohesie en het vormgeven van ‘zachte’ burgerschaps - competenties, zoals erkenning van verschil, respect en reflexiviteit. Het vermoedenis dat door kunst in het hart van de samenleving te plaatsen, bijvoorbeeld via culturele interventies, deze competenties worden versterkt. De vraag is hoe. Het lectoraat organiseert haar onderzoek daarom rond de vraag hoe culturele interventies een positieve impuls kunnen geven aan maatschappelijke vraagstukken en ‘zachte’ burgerschapscompetenties.
S.J. Trienekens
1/28/2009 3:00:00 PM
View

DMR - Studievaardigheden les 1
Domein: DMR Titel van het college: Studievaardigheden les 1 Ondertitel Studieplanning en leerdoelen Trefwoorden Studieplanning, leerdoelen Inhoud van het college: Studieplanning, leerdoelen opstellen Presentator: Jantine Zeeman
Anne Koster
11/12/2009 5:00:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 4/7
Hans Martin Neven
5/12/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 5/7 Deel 2
Thomas Kos
5/12/2011 6:30:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 5/7 Deel I
Thomas Kos
5/12/2011 6:00:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 6/7 Deel 1
Victoria van den Doel
5/19/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 6/7 Deel 2
Thomas Kos
5/19/2011 6:30:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 1: tijdvak 1 en 2
Marten Douma
4/14/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 2: tijdvak 3 en 4
Marten Douma
4/21/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 3: tijdvak 5 en 6
Marten Douma
4/28/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 4: tijdvak 7
Marten Douma
5/26/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 5: tijdvak 8
Marten Douma
5/26/2011 6:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 6: Tijdvak 9a [breekt halverwege af door technische storing]
Marten Douma
6/9/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 7: Tijdvak 9b
Marten Douma
6/9/2011 5:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 8: Tijdvak 10
Marten Douma
6/9/2011 6:15:00 PM
View

DMR Intro kwalitatieve data analyse
Mike de Kreek
12/13/2007 10:00:00 AM
View

DMR/AKMI Werkvelddebat: Handelingsvrijheid voor professionals
Default Presenter
4/29/2015 1:00:00 PM
View

DMR/AR Orientatiecollege sociologie
Fenneke Wekker
3/12/2014 6:00:00 PM
View

DMR/BSK
Bijeenkomst met vrijwilligersacademi Vrijwilligersacademi Urban management
Gelske Martens
12/12/2013 6:00:00 PM
View

DMR/CMV Collegecafe Sociale harmonie 26-03-2015
Illias El Hadioui
3/26/2015 4:00:00 PM
View

DMR/CMV SKC - werkveldorganisatie BijlmerParktheater
Default Presenter
3/6/2014 1:00:00 PM
View

DMR/CMV SKC - werkveldorganisatie Nowhere
Default Presenter
3/6/2014 1:00:00 PM
View

DMR/CMV SKC werkveldorganisatie B-Challenged
Default Presenter
3/6/2014 1:00:00 PM
View

DMR/SPH Inleiding SPH
Trefwoorden* SPH SKC
Odette Spee
4/12/2014 8:00:00 PM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 1
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
9/3/2008 9:24:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 2
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden: Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
9/17/2008 9:23:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 3
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
10/8/2008 9:27:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 4
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
10/29/2008 9:00:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 5
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
11/14/2008 9:00:00 AM
View

DMR/TP Grootstedelijke Thematieken bij TP
Grootstedelijke thematieken voor toegepaste psychologie Trefwoorden: Grootstedelijk, psychologie
Fred van ‘t Ent
10/13/2011 11:30:00 AM
View

DMR/TP Introductie Toegepaste Psychologie
Introductie TP
Anne Koster
1/19/2013 9:15:00 PM
View

DMR/TP Minor Positive Psychology 2020_versie2
Default Presenter
11/26/2020 5:38:29 PM
View

FMR/AKMI LVB en schuldenproblematiek
Rosine van Dam
1/20/2020 10:00:00 AM
View

FMR/HBO-R finstrument - Mogelijkheid tot (bij)sturing
Ivar Timmer
11/23/2022 9:00:00 AM
View

FMR/HBO-R finstrument - Zeggenschap
Ivar Timmer
11/23/2022 9:00:00 AM
View

FMR/HBO-R Juridisch in control - Digitalisering en automatisering van regels: introductie
Ivar Timmer
8/26/2020 8:00:00 AM
View

FMR/MLM KANO model & waarde voor de klant
Dirk Heuff
1/6/2021 9:00:00 AM
View

FMR/MLM Klanttypen, Persona’s en Customer Journey
Dirk Heuff
1/6/2021 9:00:00 AM
View

FMR/MLM Praktijkgericht juridisch onderzoek 2
Ivar Timmer
1/15/2021 9:47:22 AM
View

FMR/MLM Praktijkgericht juridisch onderzoek 3
Ivar Timmer
1/15/2021 9:47:22 AM
View

FMR/SPH Stage jaar 3 Voltijd
Dit flitscollege geeft inzicht in het stageproces van de opleiding SPH van de faculteit Maatschappij & Recht.
Margreet Vlaanderen
9/6/2016 9:00:00 AM
View

FMR/SW medische aspecten van verward gedrag
Helene Vroegh
2/26/2020 10:00:00 AM
View

FMR/SW Mensen met onbegrepen gedrag - Interview psychiater
Liesbeth Verkuyl interviewt psychiater in de serie 'mensen met onbegrepen gedrag'
Liesbeth Verkuyl
11/19/2020 1:30:00 PM
View

FMR/TP COM-B en interventies
Joyce van Brecht
9/7/2021 1:00:00 PM
View

FMR/TP Presentaties Docentonderzoekers 2 Sumit Mehra
Sumit Mehra
6/2/2017 6:30:00 AM
View

Informele en formele zorg
Inleiding en en interactieve bijeenkomst waarin verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (jeugdzorg, welzijn en ouderenzorg), de vrijwilligers die het betreft en de gemeente Amsterdam met elkaar in gesprek gaan en suggesties doen ter verbetering van de afstemming van formele, informele zorg en de rol van de (locale/gemeentelijke) overheid.
Rick Kwekkeboom
9/12/2013 5:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry