Channel - FDMCI
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
10/20/2023 1:58:39 PM

Channel Videos

AMFI - Beyond Green 2011 - Biomimicri & New Design Models
Lecture by Carole Collet Central Saint Martins College, University of the Arts Textile Futures research Unit about ‘Could biomimicry and biology lead to new sustainable design models?’; intermezzo by Free Fashion Challenge Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Biomimicry, Design models
Carole Collet
11/8/2011 10:20:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Detox Fashion
5-minute intermezzo by WarmeTruiendag; 30-minute lecture by Greenpeace about DETOX campaign Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Detox, trui, sweater
Ilze Smit, Greenpeace
11/8/2011 9:15:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Sustainable Apparel Product Development + Leslie Holden
Presentation by Cosette Armstrong Oklahoma State University about"Sustainable Apparel Product Development: In Search of a New Dominant Social Paradigm for the Field Using Sustainable Approaches", which should ignite to a full sustainability integrated AMFI curriculum; intermezzo; wrap-up, conclusions, challenges by Stephen Fetherston AMFI. Ondertitel College: In Search of a New Dominant Social Paradigm for the Field Using Sustainable Approaches Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Apparel, Social, curriculum
Cosette Armstrong
11/8/2011 1:40:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Sustainable innovations in fibers and processes + Annemarie Pronk
Opening afternoon session by Souraya Bouwmans-Sarraf director AMFI ; brief explanation of afternoon by Stephen Fetherston AMFI ; intermezzo; presentation by Charline Ducas Made-By, Textile Exchange about sustainable innovations in fibers and processes with the latest developments in the textile industry. College: technological innovation in the industry nowadays which support a more sustainable industry. Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, innovation, fibres, textile industry
Souraya Bouwmans-Sarraf
11/8/2011 12:15:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 2011- Biobased plastics
presentation by Christaan Bolck Dutch Polymer Institute, WUR about"biobased plastics: C2C and sustainability developments in the polymer industry"; intermezzo College: biobased plastics: C2C and sustainability developments in the polymer industry Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, biobased plastics, C2C, polymer
Christaan Bolck
11/8/2011 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: "A sensible alternative to CyberUtopism” A framework for Public Information Services in the 21st century
Bobcatsss 2012
John van de Pas
1/24/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: About the Use of Information Media by Students in Higher Education Results of an International Empirical Survey
Bobcatsss 2012
Michael Grosch
1/25/2012 8:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Access to Public Information: The Dilemma of Library and Information Professionals of Bangladesh
Bobcatsss 2012
Md. Nazmul Hasan
1/24/2012 2:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Augmented reality as a tool to bring young users to the public libraries
Bobcatsss 2012
Rosa Molina Làzaro
1/24/2012 9:15:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Cultural exchange through libraries - media, spaces and strategy of the Goethe-Institute's global library network
Bobcatsss 2012
Jens Boyer
1/24/2012 2:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Cultural Programme
A capella group Men's Voices
Men's Voices
1/23/2012 12:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Disliking the like: user policy-change and perception of the internet as a democratic medium
Bobcatsss 2012
Raoul Boers
1/24/2012 3:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: E-learning in Motion
Bobcatsss 2012
Judith Stoop
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: E-motion in hybrid publications”. E-publications and their printed counerparts in the focus of publishers, library catalogues, search engines and users
Bobcatsss 2012
Petra Hauke
1/25/2012 9:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Exploration of the Library: Multimedia Guided Tours for Mobile Devices in the Amsterdam Public Library
Bobcatsss 2012
B. Rozenhart
1/25/2012 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: From individual hackers to advanced persistent threats: How does cybercrime really affect you?
Bobcatsss 2012
Martijn Johan Sprengers
1/24/2012 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: From static bookshelves to mobile communication; two decades of BOBCATSSS developments
Bobcatsss 2012
Jelke Nijboer
1/25/2012 2:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: If we'e'it, will they come: lifelong e-learning in a large urban public library
Bobcatsss 2012
Ida Arlene Joiner
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Navigators, debaters or information architects? How library, museum and archive professionals perceive their role in the future society
Bobcatsss 2012
Isto Huvila
1/25/2012 2:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Potential Contributions of Social Media to the Creation of Communities of Practice among Librarians
Bobcatsss 2012
Allison Scripa
1/24/2012 9:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Preparing for work in a rapidly changing environment: Student collaboration across the Web 2.0 world
Bobcatsss 2012
Gillian Hallam
1/25/2012 9:15:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Privacy is the cornerstone of personal safety
Bobcatsss 2012
Karin Spaink
1/23/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: The brain and e-information: lessons from popular neuroscience
Bobcatsss 2012
Paul Sturges
1/25/2012 8:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: The Like economy and the politics of Date in the Social Web
Omschrijving: How can Facebook users and non-Facebook users respond to their (un)willing contributions tot the emerging Like economy?
Anne Helmond
1/23/2012 12:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Top Mobile Apps for Libraries: Mobile Development and Implications for Library Services
University of Illinois Urbana-Champaign, United States of America; Purdue University, United States of America
Alaina Morales
1/24/2012 8:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Transdisciplinary communication and collaboration. A bibliometric analysis of the field of cultural landscape studies
Bobcatsss 2012
Line Breian
1/25/2012 10:30:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Usability of digital collections of memory institutions
Bobcatsss 2012
Baiba Holma
1/25/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Using Social Media to Predict Upcoming Events: A Preliminary Framework for an Applied Model
Bobcatsss 2012
Crystal Pleake Sherline
1/24/2012 3:15:00 PM
View

DMCI - Create-IT - The Glue Value of Brands
Aanleiding voor het onderzoek is in eerste instantie enige frustratie met de simplistische wijze waarop marketingboeken oplossingen voor alle problemen lijken te geven. In tweede instantie is het zo, met name in de kledingsector, dat verschillende succesvolle bedrijven zeggen niets te doen aan marketing. De postmoderne kritiek heeft in de marketingleer weer ruimte gegeven aan het belichten van culturele en sociologische aspecten van consumptie; vanuit deze invalshoek is bv te verklaren dat bedrijven zeggen niets aan marketing te doen en toch iconische merken weten te creëren. In dit onderzoek tracht hij een overkoepelend model te ontwikkelen dat een relatie legt tussen marketing inspanningen en resulterende waardeconnecties tussen merken en consumenten.
Marco Mossinkhoff
2/9/2012 11:30:00 AM
View

DMCI - Digitale sporen van datalekken Brown Bag 1/2
“Digitale sporen van datalekken” Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met ongewenst dataverlies. Soms is er sprake van een hacker die informatie steelt, maar veel vaker is er sprake van het lekken van informatie door onzorvuldigheid of door opzettelijk handelen van eigen medewerkers. In alle gevallen is het van het grootste belang dat vastgesteld wordt wat de omvang van de gelekte gegevens is, wie er bij betrokken zijn en waar ongeauthoriseerde kopieën van de gelekte informatie zich bevinden. Met behulp van E-Discovery technieken kunnen de betreffende IT systemen van een bedrijf in kaart gebracht worden en kan onderzoek gedaan worden naar mogelijke sporen op basis waarvan de lekkage gereconstrueerd kan worden. In de presentatie worden een aantal van deze technieken aan de hand van een praktijkvoorbeeld behandeld. Tags: E-discovery
dr. ir. Hans Henseler
12/16/2011 2:30:00 PM
View

DMCI - Domain-Specific Languages for Game Production
Game productie is een multidisciplinair veld dat gebrek heeft aan software-ontwikkelingmethoden voor vroegtijdige kwaliteitsgarantie. Domein-specifieke talen (DSLs) kunnen helpen om de software kwaliteit vroegtijdig in het game ontwikkelingsproces te garanderen, omdat ze beter aansluiten op de verbeelding van domeinexperts en expressiever zijn dan talen voor algemene doeleinden. Hoewel DSLs succesvol zijn toegepast in verschillende applicatiedomeinen, is over hun toepassing op computergameontwikkeling nog nauwelijks gepubliceerd. Daarnaast ontbreekt het aan validatie van theoretische resultaten in de praktijk. Ondertitel College: Brown Bag Lunch 10 mei 2012 Tags: DSL,domeinspecifieke talen,
Riemer van Rozen
5/10/2012 11:00:00 AM
View

DMCI - Human-Centred Design for Positive Effect
Brown bag Lunch 22 september 2011, BiebBeep, Human Centered Design, ambient technologieën, tele-monitoring
Marije Kanis
9/22/2011 10:30:00 AM
View

E-Discovery 2012 - E-Discovery meets Data Analytics
PricewaterhouseCoopers. Voor het uitvoeren van feitenonderzoek heeft E-Discovery een onmiskenbare plaats veroverd in de onderzoekswereld. In deze context wordt gesproken over analyse van (semi) ongestructureerde data zoals e-mailcorrespondentie en andere documenten. Potentieel is er ook zeer veel informatie beschikbaar in gestructureerde data over bedrijfsprocessen, financiële verantwoording en bedrijfsunieke (en veelal kritische) applicaties waarin handelingen van betrokkenen worden geregistreerd. In onze praktijk constateren we een toenemende behoefte van advocaten en toezichthouders om deze data te betrekken in de analyse. Tijdens deze presentatie behandelen we de volgende vragen: - Wat is data-analyse en welke bedrijfsinformatie wordt daar normaliter bij betrokken? - In welke situatie dient een organisatie gestructureerde bedrijfsinformatie te ontsluiten? - Wat zijn de kansen en bedreigingen bij het reviewen van gestructureerde bedrijfsinformatie? - Hoe kan gestructureerde bedrijfsinformatie bijdragen aan efficiëntie in 'klassieke'E-Discovery?
Martijn Schut
4/24/2012 12:30:00 PM
View

E-Discovery 2012 - Predictive Coding in email review: Glazen Bol of Black Box?
Predictive coding is een techniek waarmee onderzoekers een computer aan de hand van voorbeelddocumenten leren wat relevant is en wat niet. Dit lijkt de ultieme oplossing als vervanging voor het opstellen van zoekvragen waarvan inmiddels bekend is dat ze niet erg effectief zijn. Op zichzelf is het trainen van een patroonherkenner geen nieuwe uitvinding en zijn de voor- en nadelen van verschillende technieken bekend. Probleem daarbij is dat de door de computer automatisch afgeleide mathematische modellen onbegrijpelijk zijn voor de onderzoekers. Dit lijkt haaks te staan op de wens om een controleerbaar proces te hebben. In de presentatie wordt uitgelegd hoe predictive coding werkt, en hoe het toch mogelijk is om de kwaliteit van dit soort technieken te controleren.
dr. ir. Hans Henseler
4/24/2012 2:00:00 PM
View

E-Discovery 2012 - Slimmer zoeken en documenteren: met een paar trucs kun je al heel veel
drs. Ewoud Sanders - WoordWerk. Hoe zorg je dat je zoekresultaten zo relevant mogelijk zijn? Hoe sla je de gevonden informatie zó op dat je gegevens slim kunt doorzoeken en makkelijk kunt terugvinden? En: hoe zorg je dat je onderzoek herhaalbaar en dus controleerbaar is? Soms zijn geavanceerde data- en tekstminingsprogramma's de beste oplossing, maar in de praktijk kun je vaak al ver komen met simpele trucs en relatief eenvoudige tools. In zijn voordracht geeft Ewoud Sanders daar verschillende praktische voorbeelden van.
drs. Ewoud Sanders
4/24/2012 8:30:00 AM
View

E-discovery 2016 - Cognitive solutions in information management
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Damiaan Zwietering
4/21/2016 11:30:00 AM
View

E-discovery 2016 - E-Discovery technieken voor informatieprofessionals
dr. ir. Hans Henseler
4/21/2016 1:45:00 PM
View

E-discovery 2016 - Machine learning voor een persoonlijker Blendle
Martijn Spitters van Blendle
4/21/2016 2:30:00 PM
View

E-discovery 2016 - Opening + Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Geleyn Meijer
4/21/2016 11:00:00 AM
View

E-discovery 2016 - Structuring the unstructured with structured data
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Pieter Scherpenhuijsen van Indica
4/21/2016 12:30:00 PM
View

IAM - 30 seconds of Sales - Marketing introductie
Aanvullen
Rene Prinz
11/26/2007 11:55:00 AM
View

IAM - 30 Seconds of Sales - Regie
BasisCursus
Maarten van de Burg
11/26/2007 11:55:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing (6)
Search engine marketing. Tags: SEM, SEO, SEA, Google Adwords, Organic search, Paid search
Rolf Stam
3/13/2012 10:00:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 1/6
Rolf Stam
1/31/2012 10:00:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 2/6
De marketing van en met apps College over de huidige stand van zaken van de appmarkt. Hoe kan je apps voor dit project inzetten. Tags: webapp, native app, Android market, Appstore, Itunes, mobiel, internet en mediamarketing
Paul Disco
2/8/2012 12:30:00 PM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 4/6
Media Wat is mediamarketing? Convergentie van mediamarketing en internetmarketing. Tags: merkextensies, het Paroolmerk, dragers, soorten content, internet en mediamarketing, content strategieen, omgekeerde model
Ruurd Mulder
2/21/2012 11:40:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 5/6
merkextensies, het Paroolmerk, dragers, soorten content, internet en mediamarketing, content strategieen, omgekeerde model, waardeketen, mediamatrix Mulder
Ruurd Mulder
3/9/2012 11:40:00 AM
View

MIC - Media en Maatschappij 4 5/6
Gaming Tags: Media, Maatschappij
J Veenstra
2/20/2012 3:00:00 PM
View

MIC - P3E Beeld 3 1/4
Beeld 3 1-4 Ondersteunend hoorcollege voor P3E Beeld, Project Parool. In vier hoorcolleges maken studenten kennis met ontwerpbegrippen als inspirationboard, vormconcept en beeldplan. Ook wordt feedback gegeven op ingeleverde inspirationboards.
Default Presenter
2/2/2012 9:10:00 AM
View

MIC - Z22 minor Web 2.0/3.0 students end presentation Royal Library
Esther Willemsen
3/16/2012 10:50:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry