Channel - FDMCI
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
6/8/2020 11:19:32 AM

Channel Videos

AMFI - Beyond Green 2011- Biobased plastics
presentation by Christaan Bolck Dutch Polymer Institute, WUR about"biobased plastics: C2C and sustainability developments in the polymer industry"; intermezzo College: biobased plastics: C2C and sustainability developments in the polymer industry Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, biobased plastics, C2C, polymer
Christaan Bolck
11/8/2011 1:00:00 PM
View

AMFI - Trends in retail and retail environments.
AMFI,TBB Culture & industry,retail
Default Presenter
11/25/2010 12:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: "A sensible alternative to CyberUtopism” A framework for Public Information Services in the 21st century
Bobcatsss 2012
John van de Pas
1/24/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Augmented reality as a tool to bring young users to the public libraries
Bobcatsss 2012
Rosa Molina Làzaro
1/24/2012 9:15:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Cultural exchange through libraries - media, spaces and strategy of the Goethe-Institute's global library network
Bobcatsss 2012
Jens Boyer
1/24/2012 2:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Disliking the like: user policy-change and perception of the internet as a democratic medium
Bobcatsss 2012
Raoul Boers
1/24/2012 3:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: E-learning in Motion
Bobcatsss 2012
Judith Stoop
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: From individual hackers to advanced persistent threats: How does cybercrime really affect you?
Bobcatsss 2012
Martijn Johan Sprengers
1/24/2012 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: If we'e'it, will they come: lifelong e-learning in a large urban public library
Bobcatsss 2012
Ida Arlene Joiner
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Navigators, debaters or information architects? How library, museum and archive professionals perceive their role in the future society
Bobcatsss 2012
Isto Huvila
1/25/2012 2:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Potential Contributions of Social Media to the Creation of Communities of Practice among Librarians
Bobcatsss 2012
Allison Scripa
1/24/2012 9:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Privacy is the cornerstone of personal safety
Bobcatsss 2012
Karin Spaink
1/23/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: The brain and e-information: lessons from popular neuroscience
Bobcatsss 2012
Paul Sturges
1/25/2012 8:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Using Social Media to Predict Upcoming Events: A Preliminary Framework for an Applied Model
Bobcatsss 2012
Crystal Pleake Sherline
1/24/2012 3:15:00 PM
View

CMD - Tabellen Dirk Paul Flach
Een aantal korte kennisclips over Websitebouw en vormgeving.
Dirk Paul Flach
1/22/2013 9:00:00 AM
View

DMCI - Amsterdam Economic Board en de Topsectoren Brown Bag 2/2
Amsterdam Economic Board: Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen voor versterking van de economie door met elkaar de Amsterdam Economic Board (Board) voor de metropoolregio Amsterdam op te richten. De Board bepaalt de strategie voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Te beginnen met een gezamenlijke Kennis & Innovatieagenda. Aan de hand van deze agenda wordt de gezamenlijke strategie bepaald voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Dit moet ondernemerschap en innovatie in de sterke clusters van de metropoolregio stimuleren. Om aan de ambitie verder vorm te geven zijn zeven clusters benoemd voor de Amsterdamse Metropooleconomie. Met duurzaamheid, de belangrijke motor van innovatie, als overkoepelende thema voor alle clusters. Een van de zeven clusters is de Creatieve industrie. De Creatieve industrie en de metropoolregio Amsterdam versterken elkaar in hoge mate. Het cluster heeft de mondiale stad nodig, maar heeft ook het vermogen die te vertalen in creativiteit en innovatie. Hiervan profiteren alle clusters in de regio en in Nederland. De Creatieve industrie in de metropoolregio Amsterdam heeft een toegevoegde waarde van 3,4 miljard euro en bijna 100.000 arbeidsplaatsen. Topsectoren De overheid heeft negen Topsectoren aangewezen met als doel een goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te bevorderen. Deze Topsectoren hebben elk een topteam gevormd die samen met bedrijven en wetenschappers een agenda hebben opgesteld. Op deze adviezen heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een reactie gegeven. De topteams werken de agenda’s nu uit in concrete actiepunten. Belangrijk onderdeel van de agenda wordt het innovatiecontract. Dit contract is bedoeld om inhoudelijke en financiële afspraken tussen bedrijven, wetenschappers en de overheid vast te leggen. Op die manier zorgt de sector ervoor dat de actiepunten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Geleyn zal ingaan op de keuzes voor ons domein.
Geleyn Meijer
12/16/2011 3:00:00 PM
View

DMCI - Balance-IT
Brown Bag Lunch 01-11-2012 Met intelligente camera's is het tegenwoordig mogelijk om adequate bewegingsanalyses te maken van personen, zonder dat daartoe sensoren op het lichaam gedragen worden. Deze'ambient sensing'technologieën bieden een enorm innovatiepotentieel voor zorgproducten (eHealth-toepassingen). Binnen Balance-IT worden living labs gebruikt op het gebied van videocommunicatie voor fysiotherapie op afstand en dwaal- en valdetectie. Beide toepassingsgebieden zijn gebaseerd op hetzelfde concept: bewegings- en stabliteitsanalyses van het menselijk lichaam met behulp van intelligente cameratechnologieën.
Tim van Oosterhout
11/1/2012 11:30:00 AM
View

DMCI - Digiprofs knippen&plakken niet
Maarten van de Burg
2/3/2010 12:36:00 PM
View

DMCI - Future of Hacking 2/2
Cybercrime or the end of scarcity
Arjen Kamphuis
10/14/2010 6:00:00 PM
View

DMCI - Future of Hacking1/2
Cybercrime or the end of scarcity
Arjen Kamphuis
10/14/2010 5:00:00 PM
View

DMCI - Interactive Public Spaces
Brown Bag Lunch 28 januari 2011 De manier waarop wij de openbare ruimte beleven en gebruiken verandert sterk door ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en ICT. Het lectoraat Interactive Public Spaces doet onderzoek naar zowel de technische aspecten als de gebruikersaspecten van deze nieuwe dimensie van de openbare ruimte. In deze presentatie worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en wordt een beeld geschetst van de drie onderzoekslijnen van dit nieuwe lectoraat.
Mettina Veenstra, Novay Research
1/28/2011 12:00:00 PM
View

DMCI - Ruut Veenhoven: Greater happiness for a greater number - Is that possible?
Ruut Veenhoven
11/25/2010 6:00:00 PM
View

DMCI - Villa Horizon 1
Bijeenkomst van professionals met verschillende achtergronden op zoek naar nieuwe vormgeving en zeggingskracht van weblectures. Onderdeel van het voorbeeldformat in het kader van OASE voor andere onderwijs instellingen op zoek naar nieuwe varianten en zeggingskracht van weblectures. Trefwoorden: nieuwe media, rich media, webcolleges, weblectures, videocolleges, online presentaties, vormgeving, narrative stuctures, innoveren, presenteren, storytelling
Paul den Hertog
1/27/2010 1:45:00 PM
View

E-Discovery 2012 - De nabije toekomst van E-Discovery
Matthijs van der Wel MBA, CISSP, CISA - Ernst&Young Accountants LLP. Welke nieuwe technieken staan ons over 3 jaar ter beschikking op het gebied van E-Discovery? En welke invloed hebben deze technieken op de wijze waarop we onderzoek verrichten? Welke eisen stellen we over 3 jaar aan E-Discovery soft- en hardware? In deze interactieve sessie gaan we in op een aantal verwachte ontwikkelingen in E-Discovery. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken.
Matthijs van der Wel
4/24/2012 11:45:00 AM
View

E-Discovery 2012 - Digitaal bewijs in de Vastgoedfraude
Beknopte omschrijving: mr. Willem Koops - Spighthoff Litigators. In de vastgoedfraude is in het totaal 7 terabyte aan digitale informatie door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in beslag genomen. Met een groot team en geavanceerde middelen is een selectie gemaakt van uiteenlopende e-mails, documenten en transacties die als bewijs in de rechtszaak zijn aangevoerd. Hoe kan een advocaat van de verdachte in korte tijd en met beperkte middelen bepalen of deze selectie op de juiste manier is gemaakt?
mr. Willem Koops
4/24/2012 9:15:00 AM
View

E-Discovery 2012 - Predictive Coding in email review: Glazen Bol of Black Box?
Predictive coding is een techniek waarmee onderzoekers een computer aan de hand van voorbeelddocumenten leren wat relevant is en wat niet. Dit lijkt de ultieme oplossing als vervanging voor het opstellen van zoekvragen waarvan inmiddels bekend is dat ze niet erg effectief zijn. Op zichzelf is het trainen van een patroonherkenner geen nieuwe uitvinding en zijn de voor- en nadelen van verschillende technieken bekend. Probleem daarbij is dat de door de computer automatisch afgeleide mathematische modellen onbegrijpelijk zijn voor de onderzoekers. Dit lijkt haaks te staan op de wens om een controleerbaar proces te hebben. In de presentatie wordt uitgelegd hoe predictive coding werkt, en hoe het toch mogelijk is om de kwaliteit van dit soort technieken te controleren.
dr. ir. Hans Henseler
4/24/2012 2:00:00 PM
View

E-discovery 2016 - Cognitive solutions in information management
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Damiaan Zwietering
4/21/2016 11:30:00 AM
View

E-discovery 2016 - E-Discovery technieken voor informatieprofessionals
dr. ir. Hans Henseler
4/21/2016 1:45:00 PM
View

E-discovery 2016 - Machine learning voor een persoonlijker Blendle
Martijn Spitters van Blendle
4/21/2016 2:30:00 PM
View

E-discovery 2016 - Opening + Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Geleyn Meijer
4/21/2016 11:00:00 AM
View

E-discovery 2016 - Structuring the unstructured with structured data
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Pieter Scherpenhuijsen van Indica
4/21/2016 12:30:00 PM
View

I - Canon of Games 2
Grand Theft Auto inhoud van het college: The first in the Canon of Games series takes an in-depth look at Half-Life and the first-person-shooter genre. It questions the focus on realism that can be found in many of these games.
Joris Dormans
2/12/2010 12:00:00 PM
View

I - Canon of Games 6 Zelda
Mithical storytelling in action-adventure games
Joris Dormans
3/18/2010 10:55:00 AM
View

I - Canon of Games 7
Joris Dormans
3/25/2010 12:00:00 PM
View

I - E-Discovery - Law in the Age of exabytes
The world is awash in data, and the legal profession is struggling to adapt to rapid inflation in the amount of electronically stored evidence available to investigators and litigators. At the same time, the volume and complexity of electronic evidence poses barriers to efficient and effective information retrieval, especially when conducted through means of naïve keyword searches as still practiced by many. Accordingly, lawyers must embrace new technologies when carrying out e-discovery, including adopting high quality standards for their work to ensure accuracy and completeness. Lawyers should also think about new ways of approaching structured cooperation within the bounds of the adversary system, and in light of asymmetries in knowledge. As part of this effort, lawyers should be aware of available advanced search techniques, such as predictive coding and the use of clustering algorithms, to achieve greater efficiency in the document review process and to reduce
Jason R. Baron
5/11/2011 8:15:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 1 - De informatie-explosie
In het recente verleden werd Text Analytics aangeprezen als het middel voor productiviteitsverbetering en creatie van corporate IQ: real time informatie voor iedereen over onderneming en processen. Helaas is die toekomstvoorspelling nooit uitgekomen. Het grootste probleem bleek de technologie zelf te zijn; die was nog niet robuust waardoor vele projecten nooit de eindstreep haalden. De toekomst ziet er beter uit. De kosten zijn gedaald, implementatietrajecten verkort en succesvolle cases bekend. Semantische technologie is in staat om semi- en ongestructureerde tekst machinematig te verwerken en te begrijpen. Relaties tussen concepten worden automatisch ‘ontdekt’ en documenten en kennis kunnen in elke lengte worden samengevat rond elk interessegebied.
H. Alles, Infolution
4/14/2010 7:45:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 2 - E-Discovery readiness, digitale archieven en compliance
Digital Archiving en compliance zijn beide zeer nauw gerelateerd aan E-Discovery en spelen een belangrijke rol in de ‘awareness’ en de ‘readiness’ voor E-Discovery. Het voldoen aan ‘compliance’-vereisten en dat kunnen aantonen door bijvoorbeeld een compliance-audit maakt E-Discovery veel eenvoudiger. Digital Archiving zorgt ervoor dat ‘compliance’ kan worden aangetoond en dat E-Discovery snel en zonder groot oponthoud kan plaatsvinden. De performance van de bedrijfsprocessen wordt dan zo min mogelijk geschaad.
G.J. van Bussel, Van Bussel Document Services
4/14/2010 8:30:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 6 - Bent u voorbereid op E-Discovery?
Elke organisatie kan risico’s in belangrijke mate verminderen en onder controle brengen door middel van een veelheid aan maatregelen. Toch blijft geen enkele organisatie gevrijwaard van onverwachte gebeurtenissen. Telkens blijkt dan de mens een (te) zwakke schakel: elke medewerker kan door wel of niet te handelen de negatieve gevolgen juist vergroten. Dat vraagt om een besef binnen de organisatie en bij elke medewerker dat het terugbrengen van risico’s en gevolgen daadwerkelijk belangrijk is. Dit besef (awareness) ontstaat niet vanzelf, maar moet worden gewekt, ontwikkeld en onderhouden zodat uiteindelijk sprake is van goed voorbereid zijn (readiness). Om dat proces te ondersteunen kunnen tools als een awareness game en een readiness quick scan een belangrijk hulpmiddel vormen.
Carla Bombeld
4/14/2010 12:00:00 PM
View

I - TIBCO-2
Ir. Marcel Grauwen
4/18/2011 10:00:00 AM
View

IAM - 19e eeuwse passages in Parijs
Parijs in de negentiende eeuw
Jan Hein Furnee
9/18/2007 6:30:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Book Launch: Urban Screens Reader
Domein: DMCI Titel van het college: Book Launch: Urban Screens Reader
Sabine Niederer
12/4/2009 2:45:00 PM
View

IAM - Urban Screens - Session 1 - Urban Screens as Architecture - II
Urban Screens as Architecture
Mettina Veenstra, Novay Research
12/4/2009 9:00:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - I
The Mobile Screen
Martijn de Waal, The Mobile City
12/4/2009 10:45:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - III
The Mobile Screen
Annet Dekker, Goldsmiths and Virtueel Platform
12/4/2009 10:45:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - IV
The Mobile Screen
Ursula Lavrencic, Cell Phone Disco
12/4/2009 10:45:00 AM
View

MIC - CSS Dirk Paul Flach
Een aantal korte kennisclips over Websitebouw en vormgeving.
Dirk Paul Flach
1/22/2013 8:30:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 4/6
Media Wat is mediamarketing? Convergentie van mediamarketing en internetmarketing. Tags: merkextensies, het Paroolmerk, dragers, soorten content, internet en mediamarketing, content strategieen, omgekeerde model
Ruurd Mulder
2/21/2012 11:40:00 AM
View

MIM - Minor Merkenmanagement Z905 - Groep 3
MIM - SGG - Minor Merkenmanagement Z905 College 1 van Rolf Stam In dit college zullen 4 groepen studenten een presentatie van elk een half uur geven. Deze presentaties gaan over de door hun geconstateerde ontwikkelingen van pro biotica in het land waar zij geweest zijn.
Rolf Stam
10/14/2009 9:15:00 AM
View

MIM - Praktische Filosofie - De zin van het leven
Karim Benammar
10/22/2009 8:00:00 AM
View

MIM - Praktische Filosofie - Wat is kunst
Karim Benammar
10/22/2009 8:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry