Channel - FDMCI
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
9/11/2023 10:51:22 AM

Channel Videos

AMFI - Beyond Green 2011 - Biomimicri & New Design Models
Lecture by Carole Collet Central Saint Martins College, University of the Arts Textile Futures research Unit about ‘Could biomimicry and biology lead to new sustainable design models?’; intermezzo by Free Fashion Challenge Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Biomimicry, Design models
Carole Collet
11/8/2011 10:20:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Clothing that can purify air
Conversation/presentation about catalytic clothing by professor Helen Storey Catalytic Clothing, Helen Storey Foundation , Tom Domen Ecover and Stephen Fetherston AMFI ; intermezzo; wrap-up of symposium morning session by Stephen Fetherston Ondertitel College: CATALYTIC CLOTHING Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, catalytic clothing, detergent, purify, C2C
Helen Storey
11/8/2011 10:55:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Detox Fashion
5-minute intermezzo by WarmeTruiendag; 30-minute lecture by Greenpeace about DETOX campaign Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Detox, trui, sweater
Ilze Smit, Greenpeace
11/8/2011 9:15:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Sustainable Apparel Product Development + Leslie Holden
Presentation by Cosette Armstrong Oklahoma State University about"Sustainable Apparel Product Development: In Search of a New Dominant Social Paradigm for the Field Using Sustainable Approaches", which should ignite to a full sustainability integrated AMFI curriculum; intermezzo; wrap-up, conclusions, challenges by Stephen Fetherston AMFI. Ondertitel College: In Search of a New Dominant Social Paradigm for the Field Using Sustainable Approaches Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Apparel, Social, curriculum
Cosette Armstrong
11/8/2011 1:40:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Sustainable innovations in fibers and processes + Annemarie Pronk
Opening afternoon session by Souraya Bouwmans-Sarraf director AMFI ; brief explanation of afternoon by Stephen Fetherston AMFI ; intermezzo; presentation by Charline Ducas Made-By, Textile Exchange about sustainable innovations in fibers and processes with the latest developments in the textile industry. College: technological innovation in the industry nowadays which support a more sustainable industry. Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, innovation, fibres, textile industry
Souraya Bouwmans-Sarraf
11/8/2011 12:15:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 2011- Biobased plastics
presentation by Christaan Bolck Dutch Polymer Institute, WUR about"biobased plastics: C2C and sustainability developments in the polymer industry"; intermezzo College: biobased plastics: C2C and sustainability developments in the polymer industry Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, biobased plastics, C2C, polymer
Christaan Bolck
11/8/2011 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: "A sensible alternative to CyberUtopism” A framework for Public Information Services in the 21st century
Bobcatsss 2012
John van de Pas
1/24/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: About the Use of Information Media by Students in Higher Education Results of an International Empirical Survey
Bobcatsss 2012
Michael Grosch
1/25/2012 8:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Access to Public Information: The Dilemma of Library and Information Professionals of Bangladesh
Bobcatsss 2012
Md. Nazmul Hasan
1/24/2012 2:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Cultural exchange through libraries - media, spaces and strategy of the Goethe-Institute's global library network
Bobcatsss 2012
Jens Boyer
1/24/2012 2:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Cultural Programme
A capella group Men's Voices
Men's Voices
1/23/2012 12:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Disliking the like: user policy-change and perception of the internet as a democratic medium
Bobcatsss 2012
Raoul Boers
1/24/2012 3:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: E-learning in Motion
Bobcatsss 2012
Judith Stoop
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Exploration of the Library: Multimedia Guided Tours for Mobile Devices in the Amsterdam Public Library
Bobcatsss 2012
B. Rozenhart
1/25/2012 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: From individual hackers to advanced persistent threats: How does cybercrime really affect you?
Bobcatsss 2012
Martijn Johan Sprengers
1/24/2012 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: From static bookshelves to mobile communication; two decades of BOBCATSSS developments
Bobcatsss 2012
Jelke Nijboer
1/25/2012 2:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: How can we redefine information in the age of social media?
Bobcatsss 2012
Alan N Shapiro
1/24/2012 8:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: If we'e'it, will they come: lifelong e-learning in a large urban public library
Bobcatsss 2012
Ida Arlene Joiner
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Navigators, debaters or information architects? How library, museum and archive professionals perceive their role in the future society
Bobcatsss 2012
Isto Huvila
1/25/2012 2:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Potential Contributions of Social Media to the Creation of Communities of Practice among Librarians
Bobcatsss 2012
Allison Scripa
1/24/2012 9:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Preparing for work in a rapidly changing environment: Student collaboration across the Web 2.0 world
Bobcatsss 2012
Gillian Hallam
1/25/2012 9:15:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Privacy is the cornerstone of personal safety
Bobcatsss 2012
Karin Spaink
1/23/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: The brain and e-information: lessons from popular neuroscience
Bobcatsss 2012
Paul Sturges
1/25/2012 8:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Top Mobile Apps for Libraries: Mobile Development and Implications for Library Services
University of Illinois Urbana-Champaign, United States of America; Purdue University, United States of America
Alaina Morales
1/24/2012 8:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Transdisciplinary communication and collaboration. A bibliometric analysis of the field of cultural landscape studies
Bobcatsss 2012
Line Breian
1/25/2012 10:30:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Using Social Media to Predict Upcoming Events: A Preliminary Framework for an Applied Model
Bobcatsss 2012
Crystal Pleake Sherline
1/24/2012 3:15:00 PM
View

DMCI - Automatisch gegenereerde vragen ter bepaling van een situatie
Brown Bag Lunch 22 september 2011, Traditionele informatiesystemen zoals bijvoorbeeld in crisismanagement worden gebruikt, zijn gecentraliseerd en sterk hiërarchisch. In zijn onderzoek ontwikkelt hij een systeem dat gedecentraliseerd is en waarbij burgers een belangrijke rol spelen in de informatievergaring. Meteen na een gebeurtenis worden burgers gevraagd automatisch gegenereerde vragen op een mobiele telefoon te beantwoorden waardoor een situatie gedetermineerd kan worden. Uit experimenten blijkt dat wanneer de ontologie, die wordt gebruikt om vragen te genereren, bestaat uit zgn. basic concepts de antwoorden snel en betrouwbaar zijn.
Marten Teitsma
9/22/2011 11:00:00 AM
View

DMCI - Create-IT - The Glue Value of Brands
Aanleiding voor het onderzoek is in eerste instantie enige frustratie met de simplistische wijze waarop marketingboeken oplossingen voor alle problemen lijken te geven. In tweede instantie is het zo, met name in de kledingsector, dat verschillende succesvolle bedrijven zeggen niets te doen aan marketing. De postmoderne kritiek heeft in de marketingleer weer ruimte gegeven aan het belichten van culturele en sociologische aspecten van consumptie; vanuit deze invalshoek is bv te verklaren dat bedrijven zeggen niets aan marketing te doen en toch iconische merken weten te creëren. In dit onderzoek tracht hij een overkoepelend model te ontwikkelen dat een relatie legt tussen marketing inspanningen en resulterende waardeconnecties tussen merken en consumenten.
Marco Mossinkhoff
2/9/2012 11:30:00 AM
View

DMCI - Digitale sporen van datalekken Brown Bag 1/2
“Digitale sporen van datalekken” Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met ongewenst dataverlies. Soms is er sprake van een hacker die informatie steelt, maar veel vaker is er sprake van het lekken van informatie door onzorvuldigheid of door opzettelijk handelen van eigen medewerkers. In alle gevallen is het van het grootste belang dat vastgesteld wordt wat de omvang van de gelekte gegevens is, wie er bij betrokken zijn en waar ongeauthoriseerde kopieën van de gelekte informatie zich bevinden. Met behulp van E-Discovery technieken kunnen de betreffende IT systemen van een bedrijf in kaart gebracht worden en kan onderzoek gedaan worden naar mogelijke sporen op basis waarvan de lekkage gereconstrueerd kan worden. In de presentatie worden een aantal van deze technieken aan de hand van een praktijkvoorbeeld behandeld. Tags: E-discovery
dr. ir. Hans Henseler
12/16/2011 2:30:00 PM
View

DMCI - Domain-Specific Languages for Game Production
Game productie is een multidisciplinair veld dat gebrek heeft aan software-ontwikkelingmethoden voor vroegtijdige kwaliteitsgarantie. Domein-specifieke talen (DSLs) kunnen helpen om de software kwaliteit vroegtijdig in het game ontwikkelingsproces te garanderen, omdat ze beter aansluiten op de verbeelding van domeinexperts en expressiever zijn dan talen voor algemene doeleinden. Hoewel DSLs succesvol zijn toegepast in verschillende applicatiedomeinen, is over hun toepassing op computergameontwikkeling nog nauwelijks gepubliceerd. Daarnaast ontbreekt het aan validatie van theoretische resultaten in de praktijk. Ondertitel College: Brown Bag Lunch 10 mei 2012 Tags: DSL,domeinspecifieke talen,
Riemer van Rozen
5/10/2012 11:00:00 AM
View

E-Discovery 2012 - De nabije toekomst van E-Discovery
Matthijs van der Wel MBA, CISSP, CISA - Ernst&Young Accountants LLP. Welke nieuwe technieken staan ons over 3 jaar ter beschikking op het gebied van E-Discovery? En welke invloed hebben deze technieken op de wijze waarop we onderzoek verrichten? Welke eisen stellen we over 3 jaar aan E-Discovery soft- en hardware? In deze interactieve sessie gaan we in op een aantal verwachte ontwikkelingen in E-Discovery. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken.
Matthijs van der Wel
4/24/2012 11:45:00 AM
View

E-Discovery 2012 - Digitaal bewijs in de Vastgoedfraude
Beknopte omschrijving: mr. Willem Koops - Spighthoff Litigators. In de vastgoedfraude is in het totaal 7 terabyte aan digitale informatie door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in beslag genomen. Met een groot team en geavanceerde middelen is een selectie gemaakt van uiteenlopende e-mails, documenten en transacties die als bewijs in de rechtszaak zijn aangevoerd. Hoe kan een advocaat van de verdachte in korte tijd en met beperkte middelen bepalen of deze selectie op de juiste manier is gemaakt?
mr. Willem Koops
4/24/2012 9:15:00 AM
View

E-Discovery 2012 - E-Discovery meets Data Analytics
PricewaterhouseCoopers. Voor het uitvoeren van feitenonderzoek heeft E-Discovery een onmiskenbare plaats veroverd in de onderzoekswereld. In deze context wordt gesproken over analyse van (semi) ongestructureerde data zoals e-mailcorrespondentie en andere documenten. Potentieel is er ook zeer veel informatie beschikbaar in gestructureerde data over bedrijfsprocessen, financiële verantwoording en bedrijfsunieke (en veelal kritische) applicaties waarin handelingen van betrokkenen worden geregistreerd. In onze praktijk constateren we een toenemende behoefte van advocaten en toezichthouders om deze data te betrekken in de analyse. Tijdens deze presentatie behandelen we de volgende vragen: - Wat is data-analyse en welke bedrijfsinformatie wordt daar normaliter bij betrokken? - In welke situatie dient een organisatie gestructureerde bedrijfsinformatie te ontsluiten? - Wat zijn de kansen en bedreigingen bij het reviewen van gestructureerde bedrijfsinformatie? - Hoe kan gestructureerde bedrijfsinformatie bijdragen aan efficiëntie in 'klassieke'E-Discovery?
Martijn Schut
4/24/2012 12:30:00 PM
View

E-Discovery 2012 - Semantische zoekmachines voor E-Discovery en TREC Legal
Binnen E-Discovery wordt digitale informatie zoals e-mails en documenten automatisch geanalyseerd. De Legal Track van Text Retrieval Conference (TREC) richt zich op het meten van de kwaliteit van zoekmachine technologieën in deze context, met name in hoeverre zij aansluiten bij de wensen van advocaten, rechters en toezichthouders. Een groot aantal teams uit verschillende landen doet mee en binnen TREC worden de individuele bijdragen vergeleken en geanalyseerd. Tot nog toe worden hiervoor min of meer traditionele zoekmachine technologieën ingezet. Recentelijke ontwikkelingen - in het bijzonder rondom semantische zoekmachines - stellen ons in staat om relevante entiteiten, attributen, thema's, gebeurtenissen, etc. in teksten te herkennen en in te zetten tijdens het zoeken. Hiermee worden betere en efficiëntere manieren voor informatieontsluiting voor forensische onderzoekers gerealiseerd. In de presentatie gaan we in op de TREC Legal track en in het bijzonder op recente ontwikkelingen omtrent semantisch zoeken.
dr. Edgar Meij Meij
4/24/2012 1:30:00 PM
View

E-Discovery 2012 - Slimmer zoeken en documenteren: met een paar trucs kun je al heel veel
drs. Ewoud Sanders - WoordWerk. Hoe zorg je dat je zoekresultaten zo relevant mogelijk zijn? Hoe sla je de gevonden informatie zó op dat je gegevens slim kunt doorzoeken en makkelijk kunt terugvinden? En: hoe zorg je dat je onderzoek herhaalbaar en dus controleerbaar is? Soms zijn geavanceerde data- en tekstminingsprogramma's de beste oplossing, maar in de praktijk kun je vaak al ver komen met simpele trucs en relatief eenvoudige tools. In zijn voordracht geeft Ewoud Sanders daar verschillende praktische voorbeelden van.
drs. Ewoud Sanders
4/24/2012 8:30:00 AM
View

E-Discovery 2012 - Structured data in E-Discovery
ir. Hans Wim Tinholt - KPMG Forensic. De hoeveelheid data die door een gemiddeld bedrijf per jaar geproduceerd wordt is de afgelopen jaren sterk gestegen. In reactie op deze trend slaan organisaties informatie steeds vaker op in gestructureerde formaten zoals databases en spreadsheets. Alhoewel E-Discovery zich vaak hoofdzakelijk richt op e-mail en elektronische documenten, kan de analyse van deze gestructureerde data ook tot belangrijke inzichten leiden. Maar hoe maak je deze data inzichtelijk voor reviewers? We gaan in op enkele technieken uit de praktijk, zoals het visualiseren van geldstromen binnen een bedrijf en geautomatiseerde patroonherkenning in datasets.
ir. Hans Wim Tinholt
4/24/2012 10:00:00 AM
View

E-discovery 2016 - Cognitive solutions in information management
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Damiaan Zwietering
4/21/2016 11:30:00 AM
View

E-discovery 2016 - E-Discovery technieken voor informatieprofessionals
dr. ir. Hans Henseler
4/21/2016 1:45:00 PM
View

E-discovery 2016 - Machine learning voor een persoonlijker Blendle
Martijn Spitters van Blendle
4/21/2016 2:30:00 PM
View

E-discovery 2016 - Opening + Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Geleyn Meijer
4/21/2016 11:00:00 AM
View

E-discovery 2016 - Structuring the unstructured with structured data
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Pieter Scherpenhuijsen van Indica
4/21/2016 12:30:00 PM
View

MIC - Internet & Mediamarketing (6)
Search engine marketing. Tags: SEM, SEO, SEA, Google Adwords, Organic search, Paid search
Rolf Stam
3/13/2012 10:00:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 1/6
Rolf Stam
1/31/2012 10:00:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 2/6
De marketing van en met apps College over de huidige stand van zaken van de appmarkt. Hoe kan je apps voor dit project inzetten. Tags: webapp, native app, Android market, Appstore, Itunes, mobiel, internet en mediamarketing
Paul Disco
2/8/2012 12:30:00 PM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 3/6
Online ontwikkelingen en verdienmodellen Onlineverdienmodellen, socialmedia als marketinginstrument, Sanoma case Tags: online verdienmodellen, opbrengsten website, online trends, social media, twitter, facebook
Eric de Boer
2/14/2012 12:30:00 PM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 4/6
Media Wat is mediamarketing? Convergentie van mediamarketing en internetmarketing. Tags: merkextensies, het Paroolmerk, dragers, soorten content, internet en mediamarketing, content strategieen, omgekeerde model
Ruurd Mulder
2/21/2012 11:40:00 AM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 5/6
merkextensies, het Paroolmerk, dragers, soorten content, internet en mediamarketing, content strategieen, omgekeerde model, waardeketen, mediamatrix Mulder
Ruurd Mulder
3/9/2012 11:40:00 AM
View

MIC - Media en Maatschappij 4 5/6
Gaming Tags: Media, Maatschappij
J Veenstra
2/20/2012 3:00:00 PM
View

MIC - P3E Beeld 3 1/4
Beeld 3 1-4 Ondersteunend hoorcollege voor P3E Beeld, Project Parool. In vier hoorcolleges maken studenten kennis met ontwerpbegrippen als inspirationboard, vormconcept en beeldplan. Ook wordt feedback gegeven op ingeleverde inspirationboards.
Default Presenter
2/2/2012 9:10:00 AM
View

MIC - Z22 minor Web 2.0/3.0 students end presentation Royal Library
Esther Willemsen
3/16/2012 10:50:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry