Channel - FDMCI
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
6/27/2022 3:54:18 PM

Channel Videos

AMFI - Beyond Green 2011 - Biomimicri & New Design Models
Lecture by Carole Collet Central Saint Martins College, University of the Arts Textile Futures research Unit about ‘Could biomimicry and biology lead to new sustainable design models?’; intermezzo by Free Fashion Challenge Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Biomimicry, Design models
Carole Collet
11/8/2011 10:20:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Sustainable Apparel Product Development + Leslie Holden
Presentation by Cosette Armstrong Oklahoma State University about"Sustainable Apparel Product Development: In Search of a New Dominant Social Paradigm for the Field Using Sustainable Approaches", which should ignite to a full sustainability integrated AMFI curriculum; intermezzo; wrap-up, conclusions, challenges by Stephen Fetherston AMFI. Ondertitel College: In Search of a New Dominant Social Paradigm for the Field Using Sustainable Approaches Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, Apparel, Social, curriculum
Cosette Armstrong
11/8/2011 1:40:00 PM
View

AMFI - International Fashion & Management - The changing face of China’s production lines: from a made-in to a create-in
Understanding how changing production environment in China impacts global fashion production and supply chains. Exploring the evolution of China’s production climate over the last decade and its direction going forward. The effects of a tightening labour market, rising cost prices and the push for a stronger domestic market structure. Ethics are becoming a key focus area in the fashion industry: a growing concern among consumers and a new challenge for companies pushed to adapt to new consumer and legislative demands. This lecture analyzes the social and environmental issues faced by the industry in China while sourcing, designing, manufacturing and retailing fashion products and the impact of these decisions on other Asian countries. The role of foreign buyers and the effect on the production environment in China and visa versa.
Eva de Laat
4/2/2014 12:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: About the Use of Information Media by Students in Higher Education Results of an International Empirical Survey
Bobcatsss 2012
Michael Grosch
1/25/2012 8:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Access to Public Information: The Dilemma of Library and Information Professionals of Bangladesh
Bobcatsss 2012
Md. Nazmul Hasan
1/24/2012 2:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Augmented reality as a tool to bring young users to the public libraries
Bobcatsss 2012
Rosa Molina Làzaro
1/24/2012 9:15:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Cultural exchange through libraries - media, spaces and strategy of the Goethe-Institute's global library network
Bobcatsss 2012
Jens Boyer
1/24/2012 2:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Cultural Programme
A capella group Men's Voices
Men's Voices
1/23/2012 12:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: E-learning in Motion
Bobcatsss 2012
Judith Stoop
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: E-motion in hybrid publications”. E-publications and their printed counerparts in the focus of publishers, library catalogues, search engines and users
Bobcatsss 2012
Petra Hauke
1/25/2012 9:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Exploration of the Library: Multimedia Guided Tours for Mobile Devices in the Amsterdam Public Library
Bobcatsss 2012
B. Rozenhart
1/25/2012 1:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: If we'e'it, will they come: lifelong e-learning in a large urban public library
Bobcatsss 2012
Ida Arlene Joiner
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Navigators, debaters or information architects? How library, museum and archive professionals perceive their role in the future society
Bobcatsss 2012
Isto Huvila
1/25/2012 2:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Potential Contributions of Social Media to the Creation of Communities of Practice among Librarians
Bobcatsss 2012
Allison Scripa
1/24/2012 9:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Privacy is the cornerstone of personal safety
Bobcatsss 2012
Karin Spaink
1/23/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: The Like economy and the politics of Date in the Social Web
Omschrijving: How can Facebook users and non-Facebook users respond to their (un)willing contributions tot the emerging Like economy?
Anne Helmond
1/23/2012 12:00:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Top Mobile Apps for Libraries: Mobile Development and Implications for Library Services
University of Illinois Urbana-Champaign, United States of America; Purdue University, United States of America
Alaina Morales
1/24/2012 8:45:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Transdisciplinary communication and collaboration. A bibliometric analysis of the field of cultural landscape studies
Bobcatsss 2012
Line Breian
1/25/2012 10:30:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Usability of digital collections of memory institutions
Bobcatsss 2012
Baiba Holma
1/25/2012 1:30:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Using Social Media to Predict Upcoming Events: A Preliminary Framework for an Applied Model
Bobcatsss 2012
Crystal Pleake Sherline
1/24/2012 3:15:00 PM
View

DMCI - Amsterdam Economic Board en de Topsectoren Brown Bag 2/2
Amsterdam Economic Board: Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen voor versterking van de economie door met elkaar de Amsterdam Economic Board (Board) voor de metropoolregio Amsterdam op te richten. De Board bepaalt de strategie voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Te beginnen met een gezamenlijke Kennis & Innovatieagenda. Aan de hand van deze agenda wordt de gezamenlijke strategie bepaald voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Dit moet ondernemerschap en innovatie in de sterke clusters van de metropoolregio stimuleren. Om aan de ambitie verder vorm te geven zijn zeven clusters benoemd voor de Amsterdamse Metropooleconomie. Met duurzaamheid, de belangrijke motor van innovatie, als overkoepelende thema voor alle clusters. Een van de zeven clusters is de Creatieve industrie. De Creatieve industrie en de metropoolregio Amsterdam versterken elkaar in hoge mate. Het cluster heeft de mondiale stad nodig, maar heeft ook het vermogen die te vertalen in creativiteit en innovatie. Hiervan profiteren alle clusters in de regio en in Nederland. De Creatieve industrie in de metropoolregio Amsterdam heeft een toegevoegde waarde van 3,4 miljard euro en bijna 100.000 arbeidsplaatsen. Topsectoren De overheid heeft negen Topsectoren aangewezen met als doel een goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te bevorderen. Deze Topsectoren hebben elk een topteam gevormd die samen met bedrijven en wetenschappers een agenda hebben opgesteld. Op deze adviezen heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een reactie gegeven. De topteams werken de agenda’s nu uit in concrete actiepunten. Belangrijk onderdeel van de agenda wordt het innovatiecontract. Dit contract is bedoeld om inhoudelijke en financiële afspraken tussen bedrijven, wetenschappers en de overheid vast te leggen. Op die manier zorgt de sector ervoor dat de actiepunten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Geleyn zal ingaan op de keuzes voor ons domein.
Geleyn Meijer
12/16/2011 3:00:00 PM
View

DMCI - Automatisch gegenereerde vragen ter bepaling van een situatie
Brown Bag Lunch 22 september 2011, Traditionele informatiesystemen zoals bijvoorbeeld in crisismanagement worden gebruikt, zijn gecentraliseerd en sterk hiërarchisch. In zijn onderzoek ontwikkelt hij een systeem dat gedecentraliseerd is en waarbij burgers een belangrijke rol spelen in de informatievergaring. Meteen na een gebeurtenis worden burgers gevraagd automatisch gegenereerde vragen op een mobiele telefoon te beantwoorden waardoor een situatie gedetermineerd kan worden. Uit experimenten blijkt dat wanneer de ontologie, die wordt gebruikt om vragen te genereren, bestaat uit zgn. basic concepts de antwoorden snel en betrouwbaar zijn.
Marten Teitsma
9/22/2011 11:00:00 AM
View

DMCI - Centre of Expertise
Brown Bag Lunch 19 november 2013 Amsterdam Creative Industries is de naam van de samenwerking die de Hogeschool van Amsterdam sinds dit jaar verbindt met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. De samenwerking binnen dit zogenaamde 'Centre of Expertise' zorgt ervoor dat de 33 opleidingen (waaronder de opleidingen van DMCI maar ook de Filmacademie en de Academie van Bouwkunst), 20 lectoraten en 13.000 studenten die de drie partners rijk zijn, met elkaar kunnen samenwerken. Bij het opzetten van praktijkgericht onderzoek wordt daarbij nauw samengewerkt met de industrie. Matthijs ten Berge vertelt over de opzet, de eerste 'cross-over' projecten en de ambitie van deze bijzondere samenwerking.
Matthijs ten Berge, Illuminate
11/19/2013 11:30:00 AM
View

DMCI - Digiprofs knippen&plakken niet
Maarten van de Burg
2/3/2010 12:36:00 PM
View

DMCI - Urban Screens - Session 3 - The Mediatized City - III
The Mediatized City
Gijs Gootjes, MediaLAB Amsterdam
12/4/2009 1:00:00 PM
View

DMCI - Villa Horizon 1
Bijeenkomst van professionals met verschillende achtergronden op zoek naar nieuwe vormgeving en zeggingskracht van weblectures. Onderdeel van het voorbeeldformat in het kader van OASE voor andere onderwijs instellingen op zoek naar nieuwe varianten en zeggingskracht van weblectures. Trefwoorden: nieuwe media, rich media, webcolleges, weblectures, videocolleges, online presentaties, vormgeving, narrative stuctures, innoveren, presenteren, storytelling
Paul den Hertog
1/27/2010 1:45:00 PM
View

E-Discovery 2012 - De nabije toekomst van E-Discovery
Matthijs van der Wel MBA, CISSP, CISA - Ernst&Young Accountants LLP. Welke nieuwe technieken staan ons over 3 jaar ter beschikking op het gebied van E-Discovery? En welke invloed hebben deze technieken op de wijze waarop we onderzoek verrichten? Welke eisen stellen we over 3 jaar aan E-Discovery soft- en hardware? In deze interactieve sessie gaan we in op een aantal verwachte ontwikkelingen in E-Discovery. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken.
Matthijs van der Wel
4/24/2012 11:45:00 AM
View

E-Discovery 2012 - Digitaal bewijs in de Vastgoedfraude
Beknopte omschrijving: mr. Willem Koops - Spighthoff Litigators. In de vastgoedfraude is in het totaal 7 terabyte aan digitale informatie door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in beslag genomen. Met een groot team en geavanceerde middelen is een selectie gemaakt van uiteenlopende e-mails, documenten en transacties die als bewijs in de rechtszaak zijn aangevoerd. Hoe kan een advocaat van de verdachte in korte tijd en met beperkte middelen bepalen of deze selectie op de juiste manier is gemaakt?
mr. Willem Koops
4/24/2012 9:15:00 AM
View

E-Discovery 2012 - E-Discovery meets Data Analytics
PricewaterhouseCoopers. Voor het uitvoeren van feitenonderzoek heeft E-Discovery een onmiskenbare plaats veroverd in de onderzoekswereld. In deze context wordt gesproken over analyse van (semi) ongestructureerde data zoals e-mailcorrespondentie en andere documenten. Potentieel is er ook zeer veel informatie beschikbaar in gestructureerde data over bedrijfsprocessen, financiële verantwoording en bedrijfsunieke (en veelal kritische) applicaties waarin handelingen van betrokkenen worden geregistreerd. In onze praktijk constateren we een toenemende behoefte van advocaten en toezichthouders om deze data te betrekken in de analyse. Tijdens deze presentatie behandelen we de volgende vragen: - Wat is data-analyse en welke bedrijfsinformatie wordt daar normaliter bij betrokken? - In welke situatie dient een organisatie gestructureerde bedrijfsinformatie te ontsluiten? - Wat zijn de kansen en bedreigingen bij het reviewen van gestructureerde bedrijfsinformatie? - Hoe kan gestructureerde bedrijfsinformatie bijdragen aan efficiëntie in 'klassieke'E-Discovery?
Martijn Schut
4/24/2012 12:30:00 PM
View

E-Discovery 2012 - Predictive Coding in email review: Glazen Bol of Black Box?
Predictive coding is een techniek waarmee onderzoekers een computer aan de hand van voorbeelddocumenten leren wat relevant is en wat niet. Dit lijkt de ultieme oplossing als vervanging voor het opstellen van zoekvragen waarvan inmiddels bekend is dat ze niet erg effectief zijn. Op zichzelf is het trainen van een patroonherkenner geen nieuwe uitvinding en zijn de voor- en nadelen van verschillende technieken bekend. Probleem daarbij is dat de door de computer automatisch afgeleide mathematische modellen onbegrijpelijk zijn voor de onderzoekers. Dit lijkt haaks te staan op de wens om een controleerbaar proces te hebben. In de presentatie wordt uitgelegd hoe predictive coding werkt, en hoe het toch mogelijk is om de kwaliteit van dit soort technieken te controleren.
dr. ir. Hans Henseler
4/24/2012 2:00:00 PM
View

E-Discovery 2012 - Semantische zoekmachines voor E-Discovery en TREC Legal
Binnen E-Discovery wordt digitale informatie zoals e-mails en documenten automatisch geanalyseerd. De Legal Track van Text Retrieval Conference (TREC) richt zich op het meten van de kwaliteit van zoekmachine technologieën in deze context, met name in hoeverre zij aansluiten bij de wensen van advocaten, rechters en toezichthouders. Een groot aantal teams uit verschillende landen doet mee en binnen TREC worden de individuele bijdragen vergeleken en geanalyseerd. Tot nog toe worden hiervoor min of meer traditionele zoekmachine technologieën ingezet. Recentelijke ontwikkelingen - in het bijzonder rondom semantische zoekmachines - stellen ons in staat om relevante entiteiten, attributen, thema's, gebeurtenissen, etc. in teksten te herkennen en in te zetten tijdens het zoeken. Hiermee worden betere en efficiëntere manieren voor informatieontsluiting voor forensische onderzoekers gerealiseerd. In de presentatie gaan we in op de TREC Legal track en in het bijzonder op recente ontwikkelingen omtrent semantisch zoeken.
dr. Edgar Meij Meij
4/24/2012 1:30:00 PM
View

E-discovery 2016 - Cognitive solutions in information management
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Damiaan Zwietering
4/21/2016 11:30:00 AM
View

E-discovery 2016 - E-Discovery technieken voor informatieprofessionals
dr. ir. Hans Henseler
4/21/2016 1:45:00 PM
View

E-discovery 2016 - Machine learning voor een persoonlijker Blendle
Martijn Spitters van Blendle
4/21/2016 2:30:00 PM
View

E-discovery 2016 - Opening + Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Geleyn Meijer
4/21/2016 11:00:00 AM
View

E-discovery 2016 - Structuring the unstructured with structured data
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Pieter Scherpenhuijsen van Indica
4/21/2016 12:30:00 PM
View

I - Canon of Games 6 Zelda
Mithical storytelling in action-adventure games
Joris Dormans
3/18/2010 10:55:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 1 - De informatie-explosie
In het recente verleden werd Text Analytics aangeprezen als het middel voor productiviteitsverbetering en creatie van corporate IQ: real time informatie voor iedereen over onderneming en processen. Helaas is die toekomstvoorspelling nooit uitgekomen. Het grootste probleem bleek de technologie zelf te zijn; die was nog niet robuust waardoor vele projecten nooit de eindstreep haalden. De toekomst ziet er beter uit. De kosten zijn gedaald, implementatietrajecten verkort en succesvolle cases bekend. Semantische technologie is in staat om semi- en ongestructureerde tekst machinematig te verwerken en te begrijpen. Relaties tussen concepten worden automatisch ‘ontdekt’ en documenten en kennis kunnen in elke lengte worden samengevat rond elk interessegebied.
H. Alles, Infolution
4/14/2010 7:45:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 3 - Juridische aspecten van de interne onderzoekspraktijk
Aan de orde komen onder meer plaatsbepaling van intern onderzoek binnen het sanctierecht, alsmede de inrichting, uitvoering en rapportage van intern onderzoek. Daarnaast worden internationale aspecten besproken, waaronder samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. Ook zal aandacht worden besteed aan SEC en FSA-beleid ten aanzien van interne onderzoeken, verdragsrechtelijke informatie-uitwisseling, extra-territoriale sanctieregimes, (EU-)tegenmaatregelen en veel voorkomende onderzoeksonderwerpen zoals marktmisbruik, compliance failures en integriteitstoezicht. Tevens zal stil worden gestaan bij gebruikelijke “rand”regelgeving, waaronder incident-reporting en advocatuurlijk privilege.
M. Somsen, De Brauw, Blackstone, Westbroek
4/14/2010 9:15:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 4 - E-Discovery en privacy: the balancing act
Bij E-discovery bestaat vaak spanning tussen de belangen van de onderneming en de belangen van de werknemer. De onderneming heeft er belang bij snel en grondig onderzoek te doen en bewijs te vergaren. De werknemer wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn e-mail en bestanden, die vaak voor een deel niets met het onderwerp van onderzoek te maken hebben en soms uiterst persoonlijke informatie bevatten. De Wet bescherming persoonsgegevens en soortgelijke buitenlandse wetgeving bieden wettelijke kaders om deze belangen op elkaar af te stemmen. In de presentatie verkennen Lokke Moerel en Richard van Staden ten Brink deze wetgeving en geven zij handreikingen hoe bij E-discovery aan deze wetgeving kan worden voldaan. Daarnaast gaan zij in op de positie van privacytoezichthouders in binnen- en buitenland ten aanzien van E-discovery.
R. van Staden ten Brink, De Brauw, Blackstone, Westbroek
4/14/2010 9:45:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 5 - E-Discovery in faudeonderzoeken
Het belang en de toegevoegde waarde van forensische technologie voor fraude- en toedrachtsonderzoeken.
André Mikkers, PriceWaterhouseCoopers Advisory
4/14/2010 11:15:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 6 - Bent u voorbereid op E-Discovery?
Elke organisatie kan risico’s in belangrijke mate verminderen en onder controle brengen door middel van een veelheid aan maatregelen. Toch blijft geen enkele organisatie gevrijwaard van onverwachte gebeurtenissen. Telkens blijkt dan de mens een (te) zwakke schakel: elke medewerker kan door wel of niet te handelen de negatieve gevolgen juist vergroten. Dat vraagt om een besef binnen de organisatie en bij elke medewerker dat het terugbrengen van risico’s en gevolgen daadwerkelijk belangrijk is. Dit besef (awareness) ontstaat niet vanzelf, maar moet worden gewekt, ontwikkeld en onderhouden zodat uiteindelijk sprake is van goed voorbereid zijn (readiness). Om dat proces te ondersteunen kunnen tools als een awareness game en een readiness quick scan een belangrijk hulpmiddel vormen.
Carla Bombeld
4/14/2010 12:00:00 PM
View

IAM - 30 Seconds of Sales - Regie
BasisCursus
Maarten van de Burg
11/26/2007 11:55:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 1 - Urban Screens as Architecture - II
Urban Screens as Architecture
Mettina Veenstra, Novay Research
12/4/2009 9:00:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 1 - Urban Screens as Architecture - III
Urban Screens as Architecture
Paul Klotz, Led-art
12/4/2009 9:00:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - III
The Mobile Screen
Annet Dekker, Goldsmiths and Virtueel Platform
12/4/2009 10:45:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - IV
The Mobile Screen
Ursula Lavrencic, Cell Phone Disco
12/4/2009 10:45:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 3 - The Mediatized City - I
The Mediatized City
Theodore Watson, Graffiti Research Lab
12/4/2009 1:00:00 PM
View

MIC - Internet & Mediamarketing 5/6
merkextensies, het Paroolmerk, dragers, soorten content, internet en mediamarketing, content strategieen, omgekeerde model, waardeketen, mediamatrix Mulder
Ruurd Mulder
3/9/2012 11:40:00 AM
View

MIC - Z22 minor Web 2.0/3.0 students end presentation Royal Library
Esther Willemsen
3/16/2012 10:50:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry