Channel - FDMCI
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
7/8/2019 7:49:46 AM

Channel Videos

AMFI - Beyond Green - Gluejeans
bait for BioDesign in Rotterdam; The story of gluejeans; wrap-up & conclusions Invitation to visit biodesign in R’dam; gluejeans - from glue to jeans; wrap-up & conclusions
Jan Piscaer
11/5/2013 1:30:00 PM
View

AMFI - Beyond Green - Harry
Introduction by Stephen Fetherston; Harry, newborn from Charlie & Mary & Yoi Explaining the new concept and backgrounds of Harry
Annouk Post
11/5/2013 12:00:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Clothing that can purify air
Conversation/presentation about catalytic clothing by professor Helen Storey Catalytic Clothing, Helen Storey Foundation , Tom Domen Ecover and Stephen Fetherston AMFI ; intermezzo; wrap-up of symposium morning session by Stephen Fetherston Ondertitel College: CATALYTIC CLOTHING Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, catalytic clothing, detergent, purify, C2C
Helen Storey
11/8/2011 10:55:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 2011 - Sustainable innovations in fibers and processes + Annemarie Pronk
Opening afternoon session by Souraya Bouwmans-Sarraf director AMFI ; brief explanation of afternoon by Stephen Fetherston AMFI ; intermezzo; presentation by Charline Ducas Made-By, Textile Exchange about sustainable innovations in fibers and processes with the latest developments in the textile industry. College: technological innovation in the industry nowadays which support a more sustainable industry. Tags: AMFI, Beyond Green, Fashion, innovation, fibres, textile industry
Souraya Bouwmans-Sarraf
11/8/2011 12:15:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 2012 - PECHA KUCHA's & Panel Discussion
Pecha Kucha presentations: 1. Alexander Rückheim: NORI-concept 2. Lauren Henderson: bioplastics 3. Fiorella Dreier Gligoor: Poisoned Luxury - synthetics 4. Aranka Sanderman&Loes van Look: DIY zine 5. Holly Syret: (The Green Collective) Panel Discussion with all speakers, moderated by Linnemore Nefdt
Carolyn Strauss
9/3/2012 11:00:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 7.3 - Good & Well
Beyond Green 7.3 intro by moderator Stephen Fetherston; presentation Good & Well by Linnemore Nefdt
Stephen Fetherston
1/21/2014 7:40:00 AM
View

AMFI - C2C - Studentenproject OATshoes*
Presentatie studentenproject bij TU Delft over biologisch afbreekbare schoenen. Door Christiaan Maats (OATshoes) Dirk-Jan Oudshoorn (OATshoes)
Christaan Maats
1/13/2010 2:25:00 PM
View

AMFI - The Green Collective
Collaboration Tags: Beyond Green, fashion, sustainability, AMFI, Stephen Fetherston, november 2012
Holly Syrett
11/6/2012 8:30:00 AM
View

Bobcatsss 2012: Cultural Programme
A capella group Men's Voices
Men's Voices
1/23/2012 12:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: E-learning in Motion
Bobcatsss 2012
Judith Stoop
1/24/2012 11:00:00 AM
View

Bobcatsss 2012: From static bookshelves to mobile communication; two decades of BOBCATSSS developments
Bobcatsss 2012
Jelke Nijboer
1/25/2012 2:45:00 PM
View

Bobcatsss 2012: Privacy is the cornerstone of personal safety
Bobcatsss 2012
Karin Spaink
1/23/2012 1:30:00 PM
View

DMCI - Amsterdam Economic Board en de Topsectoren Brown Bag 2/2
Amsterdam Economic Board: Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen voor versterking van de economie door met elkaar de Amsterdam Economic Board (Board) voor de metropoolregio Amsterdam op te richten. De Board bepaalt de strategie voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Te beginnen met een gezamenlijke Kennis & Innovatieagenda. Aan de hand van deze agenda wordt de gezamenlijke strategie bepaald voor de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. Dit moet ondernemerschap en innovatie in de sterke clusters van de metropoolregio stimuleren. Om aan de ambitie verder vorm te geven zijn zeven clusters benoemd voor de Amsterdamse Metropooleconomie. Met duurzaamheid, de belangrijke motor van innovatie, als overkoepelende thema voor alle clusters. Een van de zeven clusters is de Creatieve industrie. De Creatieve industrie en de metropoolregio Amsterdam versterken elkaar in hoge mate. Het cluster heeft de mondiale stad nodig, maar heeft ook het vermogen die te vertalen in creativiteit en innovatie. Hiervan profiteren alle clusters in de regio en in Nederland. De Creatieve industrie in de metropoolregio Amsterdam heeft een toegevoegde waarde van 3,4 miljard euro en bijna 100.000 arbeidsplaatsen. Topsectoren De overheid heeft negen Topsectoren aangewezen met als doel een goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te bevorderen. Deze Topsectoren hebben elk een topteam gevormd die samen met bedrijven en wetenschappers een agenda hebben opgesteld. Op deze adviezen heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een reactie gegeven. De topteams werken de agenda’s nu uit in concrete actiepunten. Belangrijk onderdeel van de agenda wordt het innovatiecontract. Dit contract is bedoeld om inhoudelijke en financiële afspraken tussen bedrijven, wetenschappers en de overheid vast te leggen. Op die manier zorgt de sector ervoor dat de actiepunten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Geleyn zal ingaan op de keuzes voor ons domein.
Geleyn Meijer
12/16/2011 3:00:00 PM
View

DMCI - Automatisch gegenereerde vragen ter bepaling van een situatie
Brown Bag Lunch 22 september 2011, Traditionele informatiesystemen zoals bijvoorbeeld in crisismanagement worden gebruikt, zijn gecentraliseerd en sterk hiërarchisch. In zijn onderzoek ontwikkelt hij een systeem dat gedecentraliseerd is en waarbij burgers een belangrijke rol spelen in de informatievergaring. Meteen na een gebeurtenis worden burgers gevraagd automatisch gegenereerde vragen op een mobiele telefoon te beantwoorden waardoor een situatie gedetermineerd kan worden. Uit experimenten blijkt dat wanneer de ontologie, die wordt gebruikt om vragen te genereren, bestaat uit zgn. basic concepts de antwoorden snel en betrouwbaar zijn.
Marten Teitsma
9/22/2011 11:00:00 AM
View

DMCI - Balance-IT
Brown Bag Lunch 01-11-2012 Met intelligente camera's is het tegenwoordig mogelijk om adequate bewegingsanalyses te maken van personen, zonder dat daartoe sensoren op het lichaam gedragen worden. Deze'ambient sensing'technologieën bieden een enorm innovatiepotentieel voor zorgproducten (eHealth-toepassingen). Binnen Balance-IT worden living labs gebruikt op het gebied van videocommunicatie voor fysiotherapie op afstand en dwaal- en valdetectie. Beide toepassingsgebieden zijn gebaseerd op hetzelfde concept: bewegings- en stabliteitsanalyses van het menselijk lichaam met behulp van intelligente cameratechnologieën.
Tim van Oosterhout
11/1/2012 11:30:00 AM
View

DMCI - Interactive Public Spaces
Brown Bag Lunch 28 januari 2011 De manier waarop wij de openbare ruimte beleven en gebruiken verandert sterk door ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en ICT. Het lectoraat Interactive Public Spaces doet onderzoek naar zowel de technische aspecten als de gebruikersaspecten van deze nieuwe dimensie van de openbare ruimte. In deze presentatie worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en wordt een beeld geschetst van de drie onderzoekslijnen van dit nieuwe lectoraat.
Mettina Veenstra, Novay Research
1/28/2011 12:00:00 PM
View

DMCI - Smart Materials & Fluffy Interfaces
Voor het onderzoek binnen het COMMIT-project, is de HvA verantwoordelijk voor de ontwikkeling van interactieve producten op basis van het fundamentele onderzoek vanuit Universiteit Twente. De belangrijkste focus van deze producten is de sociale communicatie tussen gepensioneerden en hun kinderen. Voor een prototype richten wij ons op het gebruik van tastbare en haptische interfaces die een toevoeging op sociale communicatie op afstand vormen. Voor de ontwikkeling van deze interfaces gebruiken we een special wol om een menselijke aanraking te analyseren. Ondertitel College: Brown Bag Lunch 23 januari 2013
Aduén Darriba Frederiks
1/23/2013 11:30:00 AM
View

DMCI Symposium E-Discovery in Nederland ‏ 3
John Jansen
4/23/2015 9:45:00 AM
View

E-Discovery 2012 - De nabije toekomst van E-Discovery
Matthijs van der Wel MBA, CISSP, CISA - Ernst&Young Accountants LLP. Welke nieuwe technieken staan ons over 3 jaar ter beschikking op het gebied van E-Discovery? En welke invloed hebben deze technieken op de wijze waarop we onderzoek verrichten? Welke eisen stellen we over 3 jaar aan E-Discovery soft- en hardware? In deze interactieve sessie gaan we in op een aantal verwachte ontwikkelingen in E-Discovery. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken.
Matthijs van der Wel
4/24/2012 11:45:00 AM
View

E-Discovery 2012 - E-Discovery meets Data Analytics
PricewaterhouseCoopers. Voor het uitvoeren van feitenonderzoek heeft E-Discovery een onmiskenbare plaats veroverd in de onderzoekswereld. In deze context wordt gesproken over analyse van (semi) ongestructureerde data zoals e-mailcorrespondentie en andere documenten. Potentieel is er ook zeer veel informatie beschikbaar in gestructureerde data over bedrijfsprocessen, financiële verantwoording en bedrijfsunieke (en veelal kritische) applicaties waarin handelingen van betrokkenen worden geregistreerd. In onze praktijk constateren we een toenemende behoefte van advocaten en toezichthouders om deze data te betrekken in de analyse. Tijdens deze presentatie behandelen we de volgende vragen: - Wat is data-analyse en welke bedrijfsinformatie wordt daar normaliter bij betrokken? - In welke situatie dient een organisatie gestructureerde bedrijfsinformatie te ontsluiten? - Wat zijn de kansen en bedreigingen bij het reviewen van gestructureerde bedrijfsinformatie? - Hoe kan gestructureerde bedrijfsinformatie bijdragen aan efficiëntie in 'klassieke'E-Discovery?
Martijn Schut
4/24/2012 12:30:00 PM
View

E-Discovery 2012 - Predictive Coding in email review: Glazen Bol of Black Box?
Predictive coding is een techniek waarmee onderzoekers een computer aan de hand van voorbeelddocumenten leren wat relevant is en wat niet. Dit lijkt de ultieme oplossing als vervanging voor het opstellen van zoekvragen waarvan inmiddels bekend is dat ze niet erg effectief zijn. Op zichzelf is het trainen van een patroonherkenner geen nieuwe uitvinding en zijn de voor- en nadelen van verschillende technieken bekend. Probleem daarbij is dat de door de computer automatisch afgeleide mathematische modellen onbegrijpelijk zijn voor de onderzoekers. Dit lijkt haaks te staan op de wens om een controleerbaar proces te hebben. In de presentatie wordt uitgelegd hoe predictive coding werkt, en hoe het toch mogelijk is om de kwaliteit van dit soort technieken te controleren.
dr. ir. Hans Henseler
4/24/2012 2:00:00 PM
View

E-discovery 2016 - Cognitive solutions in information management
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Damiaan Zwietering
4/21/2016 11:30:00 AM
View

E-discovery 2016 - E-Discovery technieken voor informatieprofessionals
dr. ir. Hans Henseler
4/21/2016 1:45:00 PM
View

E-discovery 2016 - Machine learning voor een persoonlijker Blendle
Martijn Spitters van Blendle
4/21/2016 2:30:00 PM
View

E-discovery 2016 - Opening + Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Geleyn Meijer
4/21/2016 11:00:00 AM
View

E-discovery 2016 - Structuring the unstructured with structured data
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Pieter Scherpenhuijsen van Indica
4/21/2016 12:30:00 PM
View

I - E-Discovery: processing structured data
Bespreking van een casus in een bedrijf. Welke zaken komen er bij kijken om data klaar te zetten om vervolgens te kunnen analyseren op fraude?
Michiel Crombeen
11/24/2010 1:14:00 PM
View

I - SOA 3
Ir. Marcel Grauwen
5/9/2011 10:00:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 2 - E-Discovery readiness, digitale archieven en compliance
Digital Archiving en compliance zijn beide zeer nauw gerelateerd aan E-Discovery en spelen een belangrijke rol in de ‘awareness’ en de ‘readiness’ voor E-Discovery. Het voldoen aan ‘compliance’-vereisten en dat kunnen aantonen door bijvoorbeeld een compliance-audit maakt E-Discovery veel eenvoudiger. Digital Archiving zorgt ervoor dat ‘compliance’ kan worden aangetoond en dat E-Discovery snel en zonder groot oponthoud kan plaatsvinden. De performance van de bedrijfsprocessen wordt dan zo min mogelijk geschaad.
G.J. van Bussel, Van Bussel Document Services
4/14/2010 8:30:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 4 - E-Discovery en privacy: the balancing act
Bij E-discovery bestaat vaak spanning tussen de belangen van de onderneming en de belangen van de werknemer. De onderneming heeft er belang bij snel en grondig onderzoek te doen en bewijs te vergaren. De werknemer wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn e-mail en bestanden, die vaak voor een deel niets met het onderwerp van onderzoek te maken hebben en soms uiterst persoonlijke informatie bevatten. De Wet bescherming persoonsgegevens en soortgelijke buitenlandse wetgeving bieden wettelijke kaders om deze belangen op elkaar af te stemmen. In de presentatie verkennen Lokke Moerel en Richard van Staden ten Brink deze wetgeving en geven zij handreikingen hoe bij E-discovery aan deze wetgeving kan worden voldaan. Daarnaast gaan zij in op de positie van privacytoezichthouders in binnen- en buitenland ten aanzien van E-discovery.
R. van Staden ten Brink, De Brauw, Blackstone, Westbroek
4/14/2010 9:45:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 5 - E-Discovery in faudeonderzoeken
Het belang en de toegevoegde waarde van forensische technologie voor fraude- en toedrachtsonderzoeken.
André Mikkers, PriceWaterhouseCoopers Advisory
4/14/2010 11:15:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 6 - Bent u voorbereid op E-Discovery?
Elke organisatie kan risico’s in belangrijke mate verminderen en onder controle brengen door middel van een veelheid aan maatregelen. Toch blijft geen enkele organisatie gevrijwaard van onverwachte gebeurtenissen. Telkens blijkt dan de mens een (te) zwakke schakel: elke medewerker kan door wel of niet te handelen de negatieve gevolgen juist vergroten. Dat vraagt om een besef binnen de organisatie en bij elke medewerker dat het terugbrengen van risico’s en gevolgen daadwerkelijk belangrijk is. Dit besef (awareness) ontstaat niet vanzelf, maar moet worden gewekt, ontwikkeld en onderhouden zodat uiteindelijk sprake is van goed voorbereid zijn (readiness). Om dat proces te ondersteunen kunnen tools als een awareness game en een readiness quick scan een belangrijk hulpmiddel vormen.
Carla Bombeld
4/14/2010 12:00:00 PM
View

I - TIBCO-2
Ir. Marcel Grauwen
4/18/2011 10:00:00 AM
View

I - Uitleg en demonstratie TIBCO
Jan Hellings
4/11/2011 9:45:00 AM
View

IAM - 30 seconds of Sales - Marketing introductie
Aanvullen
Rene Prinz
11/26/2007 11:55:00 AM
View

IAM - 30 Seconds of Sales - Regie
BasisCursus
Maarten van de Burg
11/26/2007 11:55:00 AM
View

IAM - Interactieve Tekst - Deel 1
Details van het college(reeks) Instituut Instituut voor Interactieve Media (IAM) Titel van het college Interactieve Tekst, hoorcollegereeks Ondertitel Bedenken, opzetten en runnen van webzines Trefwoorden webzines, web 2.0, interactieve media, Andrew Keen Enkele opname of meerdere opnamen zes (6) hoorcolleges die elke week op dezelfde tijd op woensdag plaatsvinden. Beknopte omschrijving van de inhoud van het college (in taal van het college) In de hoorcollegereeks worden alle stappen van het bedenken tot en met het draaiende houden van een webzine behandeld: - het bedenken van een strategie - het vaststellen van de doelgroep - het vormen van de redactie - het produceren en publiceren van content Presentator gegevens Naam Theo Ploeg Functie docent IAM
Theo Ploeg
10/6/2008 10:10:00 AM
View

IAM - Ontwikkelmethoden en technieken 3
Voorbereiding op TDI case
Sonja Rouwhorst
5/8/2007 8:14:00 AM
View

IAM - Studeren in het Buitenland - Bureau Buitenland
Minoren Voorlichting Interactieve Media
Sjoerd Visser
1/23/2009 1:00:00 PM
View

IAM - Studeren in het Buitenland - Studeren in een andere cultuur
Carel Jacobs
1/23/2009 12:00:00 PM
View

IAM - TDI case deel 2 - Prototyping en ontwerptechnieken
College over Interactieve installaties met als onderwerpen: Aandacht, kwaliteit, physical computing, etc.
Rene Prinz
2/15/2008 9:15:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 1 - Urban Screens as Architecture - II
Urban Screens as Architecture
Mettina Veenstra, Novay Research
12/4/2009 9:00:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - I
The Mobile Screen
Martijn de Waal, The Mobile City
12/4/2009 10:45:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - III
The Mobile Screen
Annet Dekker, Goldsmiths and Virtueel Platform
12/4/2009 10:45:00 AM
View

MIC - P3E Beeld 3 1/4
Beeld 3 1-4 Ondersteunend hoorcollege voor P3E Beeld, Project Parool. In vier hoorcolleges maken studenten kennis met ontwerpbegrippen als inspirationboard, vormconcept en beeldplan. Ook wordt feedback gegeven op ingeleverde inspirationboards.
Default Presenter
2/2/2012 9:10:00 AM
View

MIM - Brand failures - Opdracht confrontatiematrix - Take 2
Beschrijving: Uitleg hoe je uit een SWOT-analyse strategieën kan kristalliseren. Trefwoorden: Confrontatiematrix, SWOT, Opdracht uitleg, instructiecollege voorbereiding Wegens dit webcollege experiment zijn er twee opnames gemaakt van dezelfde instructie. Ze bevatten dezelfde inhoud, maar hebben een verschillende educatieve vormgeving. Take 1 heeft de beste opdrachtuitleg, take 2 heeft de beste uitleg van de materie.
Rolf Stam
11/24/2008 9:30:00 AM
View

MIM - Minor Merkenmanagement Z905 - Groep 3
MIM - SGG - Minor Merkenmanagement Z905 College 1 van Rolf Stam In dit college zullen 4 groepen studenten een presentatie van elk een half uur geven. Deze presentaties gaan over de door hun geconstateerde ontwikkelingen van pro biotica in het land waar zij geweest zijn.
Rolf Stam
10/14/2009 9:15:00 AM
View

MIM - Minor Merkenmanagement Z905 - Groep 4
MIM - SGG - Minor Merkenmanagement Z905 College 1 van Rolf Stam In dit college zullen 4 groepen studenten een presentatie van elk een half uur geven. Deze presentaties gaan over de door hun geconstateerde ontwikkelingen van pro biotica in het land waar zij geweest zijn.
Rolf Stam
10/14/2009 11:15:00 AM
View

MIM - Praktische Filosofie - De zin van het leven
Karim Benammar
10/22/2009 8:00:00 AM
View

MIM - Praktische Filosofie - Waarheid
Karim Benammar
10/22/2009 8:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry