Channel - FDMCI
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
2/21/2023 3:56:44 PM

Channel Videos

AMFI - Beyond Green - Gluejeans
bait for BioDesign in Rotterdam; The story of gluejeans; wrap-up & conclusions Invitation to visit biodesign in R’dam; gluejeans - from glue to jeans; wrap-up & conclusions
Jan Piscaer
11/5/2013 1:30:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 2012 - PECHA KUCHA's & Panel Discussion
Pecha Kucha presentations: 1. Alexander Rückheim: NORI-concept 2. Lauren Henderson: bioplastics 3. Fiorella Dreier Gligoor: Poisoned Luxury - synthetics 4. Aranka Sanderman&Loes van Look: DIY zine 5. Holly Syret: (The Green Collective) Panel Discussion with all speakers, moderated by Linnemore Nefdt
Carolyn Strauss
9/3/2012 11:00:00 PM
View

AMFI - Beyond Green 7.3 - Fair Wear Factory Game; Sound Manifesto Assignment
6-minute Introduction-movie about Fair Wear, followed by Factory Game. Each Triptych group (allocated role) reacts as professionals to solve bad labour conditions in their production facility. Factory Game is designed and tested by Fair Wear. Objective: student respects good labour conditions in the fashion supply chain from his own professional perspective. Results presented during panel discussion, led by Stephen Fetherston Each Tryptich group writes a sound manifesto to communicate its brand intentions on respect for all & everything.
Stephen Fetherston
1/21/2014 9:30:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 7.3 - Good & Well
Beyond Green 7.3 intro by moderator Stephen Fetherston; presentation Good & Well by Linnemore Nefdt
Stephen Fetherston
1/21/2014 7:40:00 AM
View

AMFI - Beyond Green 7.3 - Well Made
Fair Wear's interactive session Well Made. Interactive session by Fair Wear about labour conditions in fashion supply chains; wrap-up & conclusions by Stephen Fetherston
Stephen Fetherston
1/21/2014 8:10:00 AM
View

AMFI - C2C - Studentenproject OATshoes*
Presentatie studentenproject bij TU Delft over biologisch afbreekbare schoenen. Door Christiaan Maats (OATshoes) Dirk-Jan Oudshoorn (OATshoes)
Christaan Maats
1/13/2010 2:25:00 PM
View

AMFI - C2C - Studentenproject Refinity
Presentatie studentenproject bij HKU over het modulair toepassen van C2C op mode. Door Fioen van Balgooi
Fioen van Balgooi
1/13/2010 1:40:00 PM
View

Beyond Green - Introduction
Tags: next nature, amfi, beyond green, 2012
Stephen Fetherston
9/4/2012 7:20:00 AM
View

CMD - Cultuur & Media: de netwerkmaatschappij
global village en het einde van de geschiedenis De essentie van de netwerkmaatschappij beschreven aan de hand van theorie van Rushkoff, McLuhan en Schwarz.
Theo Ploeg
9/23/2013 7:20:00 AM
View

CMD - Cultuur & Media: Piraterij
over het einde van kapitalisme als we het kennen Piraterij, het ondermijnen van het kapitalistische systeem ten bate van het individu, heeft een lange geschiedenis. De ideeën van Mason staan centraal en worden geplaatst in de rijke geschiedenis van piraterij, avant garde en verzet: dada, futurisme, situationisten, adbusters, streetart.
Theo Ploeg
9/30/2013 7:20:00 AM
View

CMD - Tabellen Dirk Paul Flach
Een aantal korte kennisclips over Websitebouw en vormgeving.
Dirk Paul Flach
1/22/2013 9:00:00 AM
View

DMCI - A camp suitcase
A camp suitcase: how a personal archive mirrors transformations of its creation, context and meaning. Brown Bag Lunch 01-11-2012 Susanne Neugebauer herhaalt haar lezing die zij onlangs hield op het zesde International Congress of the History of Records and Archives (ICHORA 6) in Austin, Texas (VS). Zij belicht, dat wát aan informatie en andere narratieve objecten overbleef van een leven uit het pre-digitale tijdperk, afhing van toevalligheden, familieleden met historisch besef, beschikbare zolderruimte en archiefinstellingen met een passend acquisitieprofiel.
Susanne Neugebauer
11/1/2012 12:00:00 PM
View

DMCI - Balance-IT
Brown Bag Lunch 19 november 2013 Met intelligente camera's als uitgangspunt wordt er binnen Balance-IT onderzoek gedaan naar toepassingen van bewegings- en stabiliteitsanalyse. Het onderzoek wordt in de praktijk gedaan door middel van living labs. Tim van Oosterhout bespreekt de obstakels en voordelen van deze aanpak en de voortgang van de vier pilots binnen Balance-IT, met name de pilots dwaaldetectie en valdetectie.
Tim van Oosterhout
11/21/2013 9:21:00 AM
View

DMCI - Balance-IT
Brown Bag Lunch 01-11-2012 Met intelligente camera's is het tegenwoordig mogelijk om adequate bewegingsanalyses te maken van personen, zonder dat daartoe sensoren op het lichaam gedragen worden. Deze'ambient sensing'technologieën bieden een enorm innovatiepotentieel voor zorgproducten (eHealth-toepassingen). Binnen Balance-IT worden living labs gebruikt op het gebied van videocommunicatie voor fysiotherapie op afstand en dwaal- en valdetectie. Beide toepassingsgebieden zijn gebaseerd op hetzelfde concept: bewegings- en stabliteitsanalyses van het menselijk lichaam met behulp van intelligente cameratechnologieën.
Tim van Oosterhout
11/1/2012 11:30:00 AM
View

DMCI - Digiprofs knippen&plakken niet
Maarten van de Burg
2/3/2010 12:36:00 PM
View

DMCI - Future of Hacking 2/2
Cybercrime or the end of scarcity
Arjen Kamphuis
10/14/2010 6:00:00 PM
View

DMCI - Future of Hacking1/2
Cybercrime or the end of scarcity
Arjen Kamphuis
10/14/2010 5:00:00 PM
View

DMCI - Smart Materials & Fluffy Interfaces
Voor het onderzoek binnen het COMMIT-project, is de HvA verantwoordelijk voor de ontwikkeling van interactieve producten op basis van het fundamentele onderzoek vanuit Universiteit Twente. De belangrijkste focus van deze producten is de sociale communicatie tussen gepensioneerden en hun kinderen. Voor een prototype richten wij ons op het gebruik van tastbare en haptische interfaces die een toevoeging op sociale communicatie op afstand vormen. Voor de ontwikkeling van deze interfaces gebruiken we een special wol om een menselijke aanraking te analyseren. Ondertitel College: Brown Bag Lunch 23 januari 2013
Aduén Darriba Frederiks
1/23/2013 11:30:00 AM
View

DMCI - Villa Horizon 1
Bijeenkomst van professionals met verschillende achtergronden op zoek naar nieuwe vormgeving en zeggingskracht van weblectures. Onderdeel van het voorbeeldformat in het kader van OASE voor andere onderwijs instellingen op zoek naar nieuwe varianten en zeggingskracht van weblectures. Trefwoorden: nieuwe media, rich media, webcolleges, weblectures, videocolleges, online presentaties, vormgeving, narrative stuctures, innoveren, presenteren, storytelling
Paul den Hertog
1/27/2010 1:45:00 PM
View

DMCI - Wikipedia en de vlijtige menigte
Brown Bag Lunch - 25 maart 2011. Wikipedia wordt vaak geprezen als geslaagd voorbeeld van gezamenlijke kennisproductie en waardevolle 'user-generated content'. Om Wikipedia echt te kunnen doorgronden is het echter belangrijk om de rol van de niet-menselijke Wikipedians te onderzoeken: de 'bots' (software robots). Deze presentatie belicht Wikipedia als socio-technisch systeem waarin menselijke gebruikers (al dan niet gebruikmakend van editing tools) en bots gezamenlijk Wikipedia content creëren en onderhouden.
Sabine Niederer
1/28/2011 11:30:00 AM
View

DMCI Symposium E-Discovery in Nederland ‏ 3
John Jansen
4/23/2015 9:45:00 AM
View

E-discovery 2016 - Cognitive solutions in information management
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Damiaan Zwietering
4/21/2016 11:30:00 AM
View

E-discovery 2016 - E-Discovery technieken voor informatieprofessionals
dr. ir. Hans Henseler
4/21/2016 1:45:00 PM
View

E-discovery 2016 - Machine learning voor een persoonlijker Blendle
Martijn Spitters van Blendle
4/21/2016 2:30:00 PM
View

E-discovery 2016 - Opening + Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Geleyn Meijer
4/21/2016 11:00:00 AM
View

E-discovery 2016 - Structuring the unstructured with structured data
Dit is het 7de Symposium E-Discovery dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Lectoraat E-Discovery van het Kenniscentrum Create-IT in het Domein DMCI. Het thema dit jaar is de Robotisering van Informatiemanagement.
Pieter Scherpenhuijsen van Indica
4/21/2016 12:30:00 PM
View

I - Canon of Games 2
Grand Theft Auto inhoud van het college: The first in the Canon of Games series takes an in-depth look at Half-Life and the first-person-shooter genre. It questions the focus on realism that can be found in many of these games.
Joris Dormans
2/12/2010 12:00:00 PM
View

I - Canon of Games 3
Ultima VI: Role-Playing Games This class takes a closer look at the role-playing genre. It examines the roots of role-playing and highlights the difference between computer and pen-and-paper role-playing games. It discusses Ultima VI as a successful implementation of roleplaying on the computer. Finally the tension between stories and games is discussed
Joris Dormans
2/18/2010 12:00:00 PM
View

I - Symposium E-Discovery - 4 - E-Discovery en privacy: the balancing act
Bij E-discovery bestaat vaak spanning tussen de belangen van de onderneming en de belangen van de werknemer. De onderneming heeft er belang bij snel en grondig onderzoek te doen en bewijs te vergaren. De werknemer wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn e-mail en bestanden, die vaak voor een deel niets met het onderwerp van onderzoek te maken hebben en soms uiterst persoonlijke informatie bevatten. De Wet bescherming persoonsgegevens en soortgelijke buitenlandse wetgeving bieden wettelijke kaders om deze belangen op elkaar af te stemmen. In de presentatie verkennen Lokke Moerel en Richard van Staden ten Brink deze wetgeving en geven zij handreikingen hoe bij E-discovery aan deze wetgeving kan worden voldaan. Daarnaast gaan zij in op de positie van privacytoezichthouders in binnen- en buitenland ten aanzien van E-discovery.
R. van Staden ten Brink, De Brauw, Blackstone, Westbroek
4/14/2010 9:45:00 AM
View

I - Symposium E-Discovery - 5 - E-Discovery in faudeonderzoeken
Het belang en de toegevoegde waarde van forensische technologie voor fraude- en toedrachtsonderzoeken.
André Mikkers, PriceWaterhouseCoopers Advisory
4/14/2010 11:15:00 AM
View

IAM - Brands en Identity FD BB4
Rene vd Velde
2/9/2007 9:46:00 AM
View

IAM - Forecast Evenement - Jan Bart (Guerilla games)
Ontwikkelingen op het gebied van computergames (Killzone)
Jan Bart
1/29/2009 2:40:00 PM
View

IAM - Geschiedenis van kunst en media 1. Alfabet ramp of zegen
Hein Bijvoet College 1 Alfabet ramp of zegen Domein* Media, Creatie en Informatie Lokatie* SGG Titel van het college* Geschiedenis van Kunst en Media Ondertitel Alfabet, ramp of zegen? Trefwoorden de derde mediarevolutie, modernisme, avant-garde, emancipatiebewegingen, socialisme, opkomst reclame, verzuiling Beknopte omschrijving van de inhoud van het college* (in taal van het college) Na de inleiding op het vak komt het eerste tijdvak aan de orde. Een immense periode, van de eerste prehistorische rotsschilderingen tot en met de middeleeuwen. Binnen deze periode valt de wording van het fonetisch schrift. Dit fenomeen noemen we de eerste mediarevolutie. Een ontwikkeling die het aangezicht van de wereld en het denken en doen van grote groepen mensen drastisch veranderde. We glijden naadloos de klassieke wereld in en moeten ons vervolgens een weg banen door de bonkige middeleeuwen. Een tijdperk waarin de grote volksverhuizingen plaatshadden en waarin de kerstening van Europa gestalte kreeg. Soort opname (publiek of ‘studio’) publiek Naam/namen presentator(en) Hein Bijvoet Opmerkingen
Hein Bijvoet
4/16/2009 10:55:00 PM
View

IAM - Interactieve Tekst - Deel 1
Details van het college(reeks) Instituut Instituut voor Interactieve Media (IAM) Titel van het college Interactieve Tekst, hoorcollegereeks Ondertitel Bedenken, opzetten en runnen van webzines Trefwoorden webzines, web 2.0, interactieve media, Andrew Keen Enkele opname of meerdere opnamen zes (6) hoorcolleges die elke week op dezelfde tijd op woensdag plaatsvinden. Beknopte omschrijving van de inhoud van het college (in taal van het college) In de hoorcollegereeks worden alle stappen van het bedenken tot en met het draaiende houden van een webzine behandeld: - het bedenken van een strategie - het vaststellen van de doelgroep - het vormen van de redactie - het produceren en publiceren van content Presentator gegevens Naam Theo Ploeg Functie docent IAM
Theo Ploeg
10/6/2008 10:10:00 AM
View

IAM - Interactieve Tekst - Deel 5
Details van het college(reeks) Instituut Instituut voor Interactieve Media (IAM) Titel van het college Interactieve Tekst, hoorcollegereeks Ondertitel Bedenken, opzetten en runnen van webzines Trefwoorden webzines, web 2.0, interactieve media, Andrew Keen Enkele opname of meerdere opnamen zes (6) hoorcolleges die elke week op dezelfde tijd op woensdag plaatsvinden. Beknopte omschrijving van de inhoud van het college (in taal van het college) In de hoorcollegereeks worden alle stappen van het bedenken tot en met het draaiende houden van een webzine behandeld: - het bedenken van een strategie - het vaststellen van de doelgroep - het vormen van de redactie - het produceren en publiceren van content Presentator gegevens Naam Theo Ploeg Functie docent IAM
Theo Ploeg
10/6/2008 10:10:00 AM
View

IAM - Studeren in het Buitenland - Bureau Buitenland
Minoren Voorlichting Interactieve Media
Sjoerd Visser
1/23/2009 1:00:00 PM
View

IAM - TDI case deel 2 - Prototyping en ontwerptechnieken
College over Interactieve installaties met als onderwerpen: Aandacht, kwaliteit, physical computing, etc.
Rene Prinz
2/15/2008 9:15:00 AM
View

IAM - Theo Ploeg - Geschiedenis van kunst en media 3. De mensheid op hol
Detail van het college/de collegereeks Domein* Media Creatie en Informatie Lokatie* SGG Titel van het college* Geschiedenis van Kunst en Media Ondertitel De mensheid op hol Trefwoorden romantiek, industriële revolutie, het (prille) elektronische tijdperk (derde mediarevolutie), impressionisme God is dood! De mens is de maat der dingen! Nee, aan grootheidswaanzin ontbreekt het de mens niet aan het einde van de achttiende eeuw. In Parijs staat het volk op de barricaden, in de Duitse staten wandelt de elite door bossen en dalen bij wijze van protest. Keizers vallen, de exacte wetenschap floreert, het kapitalisme krijgt voet aan de grond, Darwin toont onomstotelijk aan dat de mens afstamt van de aap en de Verenigde Staten van Amerika krijgen vorm. Theo Ploeg
Theo Ploeg
5/6/2009 10:55:00 PM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - I
The Mobile Screen
Martijn de Waal, The Mobile City
12/4/2009 10:45:00 AM
View

IAM - Urban Screens - Session 2 - The Mobile Screen - III
The Mobile Screen
Annet Dekker, Goldsmiths and Virtueel Platform
12/4/2009 10:45:00 AM
View

IAM - Visual Culture 1 Lecture 2 (Photography)
Rebecca Breuer
8/5/2007 8:46:00 AM
View

MIC - Ankers Dirk Paul Flach
Een aantal korte kennisclips over Websitebouw en vormgeving.
Dirk Paul Flach
1/22/2013 8:50:00 AM
View

MIC - CSS Dirk Paul Flach
Een aantal korte kennisclips over Websitebouw en vormgeving.
Dirk Paul Flach
1/22/2013 8:30:00 AM
View

MIC - Internet Marketing College 1
Internet marketing, inleiding, toetsing, inhoud, communicatie-advies, inspiratie.
Rolf Stam
2/16/2010 10:15:00 AM
View

MIM - Brand failures - Opdracht confrontatiematrix - Take 1
Beschrijving: Uitleg hoe je uit een SWOT-analyse strategieën kan kristalliseren. Trefwoorden: Confrontatiematrix, SWOT, Opdracht uitleg, instructiecollege voorbereiding Wegens dit webcollege experiment zijn er twee opnames gemaakt van dezelfde instructie. Ze bevatten dezelfde inhoud, maar hebben een verschillende educatieve vormgeving. Take 1 heeft de beste opdrachtuitleg, take 2 heeft de beste uitleg van de materie.
Rolf Stam
11/24/2008 9:30:00 AM
View

MIM - Brand failures - Opdracht confrontatiematrix - Take 2
Beschrijving: Uitleg hoe je uit een SWOT-analyse strategieën kan kristalliseren. Trefwoorden: Confrontatiematrix, SWOT, Opdracht uitleg, instructiecollege voorbereiding Wegens dit webcollege experiment zijn er twee opnames gemaakt van dezelfde instructie. Ze bevatten dezelfde inhoud, maar hebben een verschillende educatieve vormgeving. Take 1 heeft de beste opdrachtuitleg, take 2 heeft de beste uitleg van de materie.
Rolf Stam
11/24/2008 9:30:00 AM
View

MIM - Minor Merkenmanagement Z905 - Groep 3
MIM - SGG - Minor Merkenmanagement Z905 College 1 van Rolf Stam In dit college zullen 4 groepen studenten een presentatie van elk een half uur geven. Deze presentaties gaan over de door hun geconstateerde ontwikkelingen van pro biotica in het land waar zij geweest zijn.
Rolf Stam
10/14/2009 9:15:00 AM
View

MIM - Minor Merkenmanagement Z905 - Groep 4
MIM - SGG - Minor Merkenmanagement Z905 College 1 van Rolf Stam In dit college zullen 4 groepen studenten een presentatie van elk een half uur geven. Deze presentaties gaan over de door hun geconstateerde ontwikkelingen van pro biotica in het land waar zij geweest zijn.
Rolf Stam
10/14/2009 11:15:00 AM
View

MIM - Praktische Filosofie - De zin van het leven
Karim Benammar
10/22/2009 8:00:00 AM
View

MIM - Praktische Filosofie - Waarheid
Karim Benammar
10/22/2009 8:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry